Họp rà soát tiến độ thực hiện Dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” để phục vụ điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 và chuẩn bị kế hoạch thực hiện năm 2023”

Sáng ngày 02/08/2022 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện Dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” để phục vụ điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 và chuẩn bị kế hoạch thực hiện năm 2023”. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch tài chính, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước và Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

Mở đầu cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy đề nghị các đơn vị tham gia cuộc họp báo cáo tiến độ thực hiện năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023 của dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”.

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, phát biểu tại cuộc họp

Tiến độ thực hiện Dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”

Báo cáo tai cuộc họp, Đại diện Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước, Phó giám đốc Phan Quang Thức cho biết, năm 2022 đơn vị được giao thực hiện 7 vùng thị trấn nông trường Trần Phú, Sơn A (huyện Văn Chấn), Thượng Lâm, Trúc Lâu, Khai Trung, Mai Sơn, Vĩnh Lạc (huyện Lục Yên) thuộc tỉnh Yên Bái. Đến hiện tại, đơn vị đã thi công xong 14/18 lỗ khoan, dự kiến cuối tháng 8 sẽ thi công xong 4 lỗ khoan còn lại. Vì hiện đang là mùa mưa nên hiện tại công tác bơm thí nghiệm của một số lỗ khoan chưa được thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành khối lượng vào cuối tháng 11. Còn 2 lỗ khoan chưa thi công, một số lỗ khoan bơm thí nghiệm, công tác trắc địa,…đơn vị kiến nghị Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xem xét bổ sung thêm vốn để đơn vị thực hiện các hạng mục còn lại, đảm bảo tiến độ kết thúc dự án vào cuối năm 2023.

Đại diện Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước, Phó giám đốc Bùi Văn Toan cho biết, năm 2022 đơn vị được giao thực hiên thực hiện 4 vùng Cao Ngọc, Mỹ Tân, Thạch Lập, Lộc Thịnh thuộc huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, đơn vị đã thực hiện xong công tác khoan 12/12 lỗ khoan. Do hiện tại đang là mùa mưa nên công tác bơm thí nghiệm của một số lỗ khoan chưa được thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành khối lượng vào cuối tháng 11. Còn lại 1 vùng, đơn vị kiến nghị Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xem xét bổ sung thêm vốn để đơn vị thực hiện các hạng mục còn lại, đảm bảo tiến độ kết thúc dự án vào cuối năm 2023.

Đại diện Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, năm 2022 đơn vị được giao thực hiện thi công tại 9 vùng (4 vùng Xuân Áng – Hạ Hòa, Mỹ Thuận – Tân Sơn, Phương Viên – Hạ Hòa, Đại An – Thanh Ba thuộc tỉnh Phú Thọ và 5 vùng Đông Kỳ, Đồng Vương, Đồng Tiến, Tam Dị, Bình Sơn thuộc tỉnh Bắc Giang). Đến nay, đơn vị đã thi công xong 19/19 lỗ khoan. Do hiện tại đang là mùa mưa nên công tác bơm thí nghiệm mới thực hiện 6/13 lỗ khoan, dự kiến sẽ hoàn thành khối lượng còn lại vào cuối tháng 11.

Đại diện Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung cho biết, năm 2022 đơn vị được giao thực hiện thi công tại 10 vùng. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã hoàn thành khối lượng 27/27 lỗ khoan. Đơn vị kiến nghị Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xem xét bổ sung thêm vốn để đơn vị thực hiện tiếp các vùng còn lại, đảm bảo tiến độ kết thúc dự án vào cuối năm 2023.

Đại diện Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam cho biết, năm 2022 đơn vị được giao thực hiện thi công 13 vùng thuộc tỉnh Phú Yên, Kiên Giang, Bình Thuận. Đến nay, đơn vi đã thi công được 6 lỗ khoan.

Kế hoạch thực hiện Dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” năm 2023

Báo cáo kế hoạch thực hiện, Trưởng ban Ban Điều tra tài nguyên nước ông Hoàng Văn Hoan cho biết, đến thời điểm hiện tại đã thi công được 63 vùng, còn 26 vùng sẽ được thực hiện trong năm 2023. Kế hoạch thực hiện Dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” năm 2023 như sau:

– Trước ngày 30/06, các đơn vị phải hoàn thành công tác thực địa, ngoại trừ công tác quan trắc.

– Trước ngày 30/07, các đơn vị phải hoàn thành tất cả các công tác để có thể đánh giá chất lượng tài liệu và công tác xử lý nội nghiệp.

– Trước ngày 30/08, các đơn vị giao nộp sản phẩm cuối cùng.

– Tháng 9 sẽ bắt đầu nghiệm thu hội đồng cấp cơ sở và tháng 10 sẽ bắt đầu nghiệm thu hội đồng cấp bộ

Phát biểu kết thúc cuộc họp Phó Tổng Giám đốc ông Triệu Đức Huy đánh giá cao tiến độ thực hiện dự án của các đơn vị. Phó Tổng Giám đốc mong muốn các đơn vị tiếp tục khẩn trương thực hiện các hạng mục, nội dung nhiệm vụ còn lại để sớm hoàn thành công việc được giao theo kế hoạch.

                                                                  Toàn cảnh cuộc họp