Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2021 do Văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện

Sáng ngày 06/07/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 do Văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện. Tham dự nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm.

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên                                                            nước quốc gia

Báo cáo tại Hội đồng, Đại diện Văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thay mặt chủ nhiệm các đề án, dự án cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được giao thực hiện 05 nhiệm vụ chuyên môn đó là đề án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II, dự án: “Xác định, khoanh vùng phễu hạ thấp mực nước dưới đấttrong các tầng chứa nước thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”, dự án: “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum (tỷ lệ 1/100.000)”, dự án: “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II (2018-2020)”, nhiệm vụ: “Chi phí quản lý, thẩm định kiểm tra xét duyệt nghiệm thu”. Văn phòng Trung tâm đã hoàn thành toàn bộ khối lượng, thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được duyệt. Các nội dung thực hiện phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021 và phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, tóm tắt kết quả thực hiện được trong 6 tháng đầu năm như sau:

Về dự án: “Xác định, khoanh vùng phễu hạ thấp mực nước dưới đấttrong các tầng chứa nước thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long” đã thu thập số liệu mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng Sông Cửu Long 1991-2021; Phân tích đánh giá xác định khoanh vùng phạm vi và đánh giá diễn biến các phễu hạ thấp mực nước dưới đất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; Lập bản đồ tổng thể, hiện trạng mực nước dưới đất các tầng chứa nước, tỷ lệ 1:200.000 vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng Trung tâm đã hoàn thành 88,72% giá trị công việc được giao.

Về đề án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II. Kết quả tổng hợp hồ sơ, sản phẩm bảo vệ nước dưới đất ở 3 đô thị Vĩnh Yên, Long Xuyên, Cà Mau đã giải quyết được mục tiêu, nhiệm vụ của đề án đối với 3 đô thị. Đến nay, 3 đô thị đã được Trung tâm tổ chức hội đồng thẩm định và tiếp tục rà soát, chỉnh sửa bổ sung theo của Hội đồng. Một số kết quả đạt được: làm sang tỏ được cấu trúc địa chất thủy văn, điều kiện tồn tại, sự phân bố của các tầng chứa nước; Theo đó các tầng chứa nước cần bảo vệ đô thị Vĩnh Yên là qh và qp, đô thị Long Xuyên là qp2-3 và n22, đô thị Cà Mau là qp2-3, n22 và n21; Tổng tiềm năng tài nguyên nước dưới đất tại 3 đô thị là 2.024.657 m3/ngày; Tổng trữ lượng nước có thể khai thác phần nước nhạt là 459.833 m3/ngày; Đề án cũng đã đánh giá đầy đủ về hiện trạng chất lượng nguồn nước dưới đất, phân vùng các khu vực chất lượng tốt, đảm bảo cấp nước cho ăn uống, sinh hoạt và phát triển kinh tế; Thống kê đầy đủ và chi tiết tình hình khai thác sử dụng nước dưới đất, các nguồn gây ô nhiễm đồng thời đánh giá được các nguy cơ ô nhiễm, nhiễm mặn và các tác động ảnh hưởng đến tài nguyên nước dưới đất tại 3 đô thị; Đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn nước dưới đất;Tính toán, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, đề xuất các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất; Tính toán phương án quy hoạch khai thác nước dưới đất tối ưu và xác lập kế hoạch , lộ trình khai thác nước dưới đất đến năm 2030; Đề xuất phương án phục hồi trữ lượng, chất lượng các tầng chứa nước chính cần bảo vệ. Hiện tại, Văn phòng Trung tâm đã hoàn thành 29% kế hoạch được giao năm.

Về dự án: “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum (tỷ lệ 1/100.000)”. Nhiệm vụ của dự án là đánh giá đặc điểm và các đặc trưng cơ bản của các nguồn nước mặt chủ yếu trong vùng dự án; Đánh giá tiềm năng nguồn nước mặt trên phạm vi toàn vùng dự án; Đánh giá lượng nước trao đổi giữa hai quốc gia tại các địa phương có chung biên giới với Cộng hòa Dân chủ nhân Nhân dân Lào; Phân vùng đánh giá sơ bộ chất lượng nước mặt, sơ bộ nhận định, đánh giá sự thay đổi chất lượng nước theo thời gian; Đánh giá sơ bộ khả năng khai thác, sử dụng nguồn nước co nhu cầu cấp nước dân sinh, sản xuất trong vùng dự án; Xác định các vấn đề nổi cộm liên quan đến tài nguyên nước mặt trong vùng dự án. Lập các loại bản đồ về tài nguyên nước lưu vực sông phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng vùng biên giới Việt – Lào. Kết quả đạt được trong công tác ngoại nghiệp đã xây dựng kế hoạch điều tra khảo sát thực địa trên diện tích 1157,2km2 thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị tỷ lệ 1/100.000, trong công tác nội nghiệp đã tiến hành tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá trên diện tích 537,7km2 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình trên phạm vi 2 xã Lâm Thúy và Kim Thủy huyện Lệ Thủy; Phân tích đánh giá hiện trạng diễn biến tài nguyên nước mặt; Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ. Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng Trung tâm đã hoàn thành 13% giá trị công việc được giao.

Về dự án: “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II (2018-2020)”, Văn phòng Trung tâm đã tiến hành duy trì quản lý hoạt động nguồn vốn ODA do ban quản lý BIG tài trợ hàng năm. Quản lý, giám sát, đôn đốc hoạt động của ban quản lý năm 2021 được thực hiện theo đúng quy định. Đến nay, Văn phòng Trung tâm đã thực hiện được 43% kế hoạch được giao năm.

Về chi phí quản lý, thẩm định kiểm tra xét duyệt nghiệm thu: Các nhiệm vụ thực hiện theo Quy chế đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021 đã giao cho các đơn vị thuộc Trung tâm thực hiện và hoàn thành theo đúng các Quyết định Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đã được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ký. Quản lý, giám sát, đôn đốc, thẩm định, xét duyệt, kiểm tra, nghiệm thu, thanh quyết toán các nhiệm vụ thực hiện theo Quy chế đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021 được thực hiện đúng quy định.

Phát biểu tại cuộc họp các thành viên hội đồng nghiệm thu cho biết về cơ bản các dự án đều có nội dung công việc thực hiện đảm bảo về khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công đã được phê duyệt trong kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên có một số lỗi đề nghị đơn vị tiếp thu và chỉnh sửa.

Kết luận Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh đánh giá cao các kết quả thực hiện các đề án, dự án do Trung tâm thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần xem xét ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, sau đó tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

Một số ảnh tại cuộc họp:

                                                  Toàn cảnh cuộc họp.