Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2021 do Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước thực hiện

Sáng ngày 03/07/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 do Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước thực hiện. Tham dự nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm; ông Nguyễn Minh Lân – Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cùng các chủ nhiệm đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

  Ông Nguyễn Văn Giang – Phó giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước                                                          báo cáo tại cuộc họp

Báo cáo tại Hội đồng, Phó giám đốc Nguyễn Văn Giang thay mặt chủ nhiệm các đề án, dự án cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước được giao thực hiện 02 nhiệm vụ chuyên môn chính phủ đó là đề án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II đô thị Bắc Ninh, dự án: “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững”. 01 nhiệm vụ đặc thù “Quan trắc Quốc gia tài nguyên nước vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”. Trung tâm đã hoàn thành toàn bộ khối lượng, thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được duyệt. Các nội dung thực hiện phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021 và phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, tóm tắt kết quả thực hiện được trong 6 tháng đầu năm như sau:

Về đề án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II, phạm vi thực hiện gồm toàn bộ thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện Yên Phong, Tiên Du, một phần huyện Quế Võ, với tổng diện tích là 354km2. Mục tiêu của là đánh giá nguồn nước dưới đất và đề xuất các giải pháp kỹ thuật bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn nước dưới đất. Kết quả đã tiến hành thu thập được 33 đầu mục tài liệu thuộc 4 nhóm tài liệu; điều tra hiện trạng khai thác trên địa bàn đô thị Bắc Ninh đang khai thác 611 công trình; điều tra hiện trạng các nguồn thải (bãi chôn lấp chất thải, bãi rác, nghĩa trang, nước thải) tác động làm ô nhiễm nguồn nước đã các định được hiện trạng các nguồn thải với: 6 bãi chôn lấp chất thải; bãi rác là 76 điểm, nghĩa trang là 180 điểm và 381 điểm xả nước thải; Tổ hợp các các dạng công tác điều tra trên mặt kết hợp với các thí nghiệm bổ sung và các tài liệu thu thập đã xác định điều kiện tồn tại, sự phân bố và mối quan hệ thủy lực giữa nước mặt và nước dưới đất, giữa các tầng chứa nước cần bảo vệ; Xác định được cấu trúc địa chất thủy văn, chiều sâu phân bố, bề dày của các lớp cách nước, chứa nước và xác định được vị trí thích hợp để bố trí 2 chùm lỗ khoan nghiên cứu; Thực hiện công tác khoan và bơm hút nước thí nghiệm 02 chùm thí nghiệm. Lấy mẫu đã tiến hành lấy và phân tích xác định tính thấm, xác định thành phần hạt để xác định hệ số thấm lòng sông. Trong 6 tháng đầu năm 2021 đơn vị đã thực hiện được 57% giá trị công việc được giao năm.

Về dự án: “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững” với nhiệm vụ là thu thập tài liệu hiện trạng tài nguyên nước; các nguồn thải trên các lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ; Điều tra hiện trạng các nguồn ô nhiễm điểm và điều tra bổ sung nguồn nước tiếp nhận trên các sông; Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và sức chịu tải trên các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ; Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ; Trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 53% giá trị công việc được giao năm.

Về nhiệm vụ:” Quan trắc tài nguyên nước vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ “. Dự án đã tiến hành phân tích 16 mẫu toàn diện, 15 mẫu sắt, 297 mẫu vi lượng, 16 mẫu nhiễm bẩn. Đến nay, Trung tâm đã thực hiện được 51% kế hoạch được giao năm.

Phát biểu tại cuộc họp các thành viên hội đồng nghiệm thu cho biết về cơ bản các dự án đều có nội dung công việc thực hiện đảm bảo về khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công đã được phê duyệt trong kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên có một số lỗi đề nghị đơn vị tiếp thu và chỉnh sửa.

Kết luận Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh đánh giá cao các kết quả thực hiện các đề án, dự án do Trung tâm thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần xem xét ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, sau đó tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

                                               Toàn cảnh cuộc họp.