Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2021 do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện

Sáng ngày 30/06/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện. Tham dự nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm; ông Phan Chu Nam – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam cùng các chủ nhiệm đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

Ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo tại Hội đồng, ông Phan Chu Nam – Liên đoàn trưởng thay mặt chủ nhiệm các đề án, dự án cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam được giao tiếp tục thực hiện 02 nhiệm vụ chuyên môn chính phủ đó là dự án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II đô thị Cà Mau, Bạc Lưu, Rạch Gía và dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; 01 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ đó là dự án: “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền”; 1 nhiệm vụ đặc thù đó là dự án: “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước vùng Nam Bộ”. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã hoàn thành toàn bộ khối lượng các dự án, đề án, nhiệm vụ giao thi công hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2021 theo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ và đơn đặt hàng đã được phê duyệt. Các nội dung thực hiện phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021 và phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 nên mới thực hiện hoàn thành công tác xác định vị trí lỗ khoan sau khi nhận được sự chấp thuận của địa phương  nên dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền” Liên đoàn xin đề nghị nghiệm thu vào 6 tháng cuối năm 2021. Tổng giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm là 65,4% kế hoạch năm. Tóm tắt kết quả như sau:

Về dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” với mục tiêu là tìm được nguồn nước dưới đất, thi công các lỗ khoan có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác nước dưới đất cung cấp nước cho bà con vùng cao. Đến thời điểm hiện tại, liên đoàn đã thực hiện được 58,65% so với kế hoạch giao năm.

Về dự án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II phạm vi thực hiện gồm đô thị Cà Mau, Bạc Lưu, Rạch Gía. Mục tiêu của là đánh giá nguồn nước dưới đất và đề xuất các giải pháp kỹ thuật bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu cạn kiệt, ô nhiễm nước dưới đất. Đến nay, liên đoàn đã thực hiện được 74,56% kế hoạch được giao năm.

Về nhiệm vụ:” Quan trắc quốc gia tài nguyên nước vùng Nam Bộ”. Dự án đã tiến hành quan trắc tự động truyền số liệu: Đã thực hiện 132/264 tháng điểm, đạt tỷ lệ 50% so với khối lượng được duyệt; Quan trắc tự ghi bán tự động: Đã thực hiện 174/348 tháng điểm, đạt tỷ lệ 50% so với khối lượng được duyệt; Quan trắc thường: Đã thực hiện 1.920/4.320 lần, đạt tỷ lệ 44,44% so với khối lượng được duyệt; Công tác nội nghiệp (xử lý số liệu của quan trắc viên), nội nghiệp văn phòng 201,8/412,2 (100 số liệu). Dự án đã thực hiện hoàn thành công tác lấy mẫu nước mùa khô với khối lượng 307/618 mẫu, phân tích mẫu nước với khối lượng 1.108/2.232 mẫu. Đến thời điểm hiện tại liên đoàn đã thực hiện được 48,3% so với kế hoạch giao.

Nhìn chung dự án đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được phê duyệt.

Sau khi nghe xong báo cáo, Hội đồng đã có những góp ý và tiến hành kiểm tra khối lượng và chất lượng của các nhiệm vụ, dự án, do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện trong 06 tháng qua.

Kết luận Hội nghị, ông Triệu Đức Huy đánh giá cao các kết quả thực hiện các đề án, dự án do Trung tâm thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần xem xét ý kiến đóng góp của Hội đồng, sau khi Hội đồng kiểm tra xong thì phải chỉnh sửa, bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh cuộc họp.