Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2021 do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện

Chiều ngày 24/06/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm; ông Nguyễn Chí Nghĩa – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc cùng các chủ nhiệm đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Báo cáo tại Hội đồng, ông Luyện Đức Thuận Phó liên đoàn trưởng thay mặt chủ nhiệm các đề án, dự án cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc được giao tiếp tục thực hiện 02 nhiệm vụ chuyên môn chính phủ đó là dự án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II đô thị Vĩnh Yên và dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; 03 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ đó là dự án: “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 lưu vực sông Lô – Gâm”, dự án: “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ” và dự án: “Điều tra, đánh giá lập bản đồ tài nguyên nước và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội lưu vực sông Cả”; 1 nhiệm vụ đặc thù đó là dự án: “Quan trắc tài nguyên nước vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã hoàn thành toàn bộ khối lượng, thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được duyệt. Các nội dung thực hiện phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021 và phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Tổng giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm là 58,4% kế hoạch năm. Tóm tắt kết quả như sau:

Về dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” phạm vi thực hiện là 10 vùng, trong đó 3 vùng thuộc tỉnh Cao Bằng, 4 vùng thuộc tỉnh Lào Cai, 1 vùng tỉnh Nghệ An, 1 vùng tỉnh Hà Tĩnh, 1 vùng tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên có 3 vùng ở Lào Cai không thực hiện vì ở đây đã có trạm cấp nước sạch; mục tiêu là tìm được nguồn nước dưới đất, thi công các lỗ khoan có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác nước dưới đất cung cấp nước cho bà con vùng cao. Đến thời điểm hiện tại, liên đoàn đã thực hiện được 46% so với kế hoạch giao năm.

Về dự án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II phạm vi thực hiện gồm thành phố Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc và một phần nhỏ thuộc huyện Tam Dương, huyện Bình Xuyên, với tổng diện tích là 400km2. Mục tiêu của là đánh giá nguồn nước dưới đất và đề xuất các giải pháp kỹ thuật bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu cạn kiệt, ô nhiễm nước dưới đất. Đến nay, liên đoàn đã thực hiện được 100% kế hoạch được giao năm.

Về dự án: Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 lưu vực sông Lô – Gâm”. Dự án đã tiến hành công tác nội nghiệp đánh giá tài nguyên nước mặt thượng nguồn sông Lô với tổng diện tích 2123 km2, khảo sát đo đạc dòng chảy kiệt. Đến thời điểm hiên tại, liên đoàn đã thực hiện được 100% kế hoạch được giao năm.

Về dự án: “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ”. Dự án đã tiến hành điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt lưu vực sông Ba Chẽ và điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất huyện Bình Lưu. Đến thời điểm hiên tại, liên đoàn đã thực hiện được 46% kế hoạch được giao năm.

Về dự án: Điều tra, đánh giá lập bản đồ tài nguyên nước và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội lưu vực sông Cả”. Dự án đã tiến hành thu thập, rà soát thông tin dữ liệu và triển khai công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Cả, với tổng diện tích 17900 km2. Đến thời điểm hiên tại, liên đoàn đã thực hiện được 81% kế hoạch được giao năm.

Về nhiệm vụ:” Quan trắc tài nguyên nước vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ “. Dự án đã tiến hành quan trắc tự ghi điểm 1 công trình 252 tháng điểm, điểm 2-3 công trình 636 tháng điểm; Quan trắc tự ghi truyền số liệu tự động điểm 1 công trình 6 tháng điểm, điểm 2-3 công trình 24 tháng điểm; Quan trắc thủ công điểm 1 công trình đo 1240 lần, điểm 2-3 công trình đo 360 lần, điểm 4-6 công trình đo 240 lần; Công tác nội nghiệp (xử lý số liệu của quan trắc viên), nội nghiệp văn phòng 214,4 (100 số liệu). Đến thời điểm hiện tại liên đoàn đã thực hiện được 43,61% so với kế hoạch giao.

     Ông Luyện Đức Thuận, Phó liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài                                                    nguyên nước miền Bắc

Phát biểu tại cuộc họp các thành viên hội đồng nghiệm thu cho biết về cơ bản các dự án đều có nội dung công việc thực hiện đảm bảo về khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công đã được phê duyệt trong kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên có một số lỗi đề nghị đơn vị tiếp thu và chỉnh sửa.

Kết luận cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh đánh giá cao các kết quả thực hiện các đề án, dự án do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần xem xét ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, sau đó tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

Một số ảnh tại cuộc họp:

                                            Toàn cảnh cuộc họp.