Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm 2021 do Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước thực hiện.

Sáng ngày 10/12/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 6 tháng cuối  năm 2021 do Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước thực hiện. Chủ trì buổi nghiệm thu là ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Chủ tịch Hội đồng; cùng tham dự có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm; Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước được giao tiếp tục thực hiện 04 nhiệm vụ chuyên môn chính phủ gồm dự án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn-Giai đoạn II”; dự án:”Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng cấp nước cho các đảo thuộc lánh thổ Việt Nam”; dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; dự án: “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững”. 02 nhiệm vụ đặc thù “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” và”Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử mạng thông tin nội bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia”.

          Ông Bùi văn Toan – Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước báo cáo tại cuộc họp( bên trái màn hình).

Tại Hội đồng, ông Bùi Văn Toan, thay mặt các chủ nhiệm dự án, đã báo cáo tóm tắt kết quả dự án mà Trung tâm thực hiện với kết quả như sau:

Nhiệm vụ” Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử và mạng thông tin nội bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia “: đơn vị đã tiến hành công tác duy trì vận hành hệ thống thông tin nội bộ; công tác quản lý trang thông tin điện tử Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước. Đến thời điểm hiện tại Trung tâm đã hoàn thành 100% khối lượng so với kế hoạch giao năm.

Nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2021”: nhiệm vụ đã tiến hành công tác cập nhật cơ sở dữ liệu quan trắc; công tác duy trì, nâng cấp phần mềm quản lý và cập nhật những tính năng mới cho hệ thống quản trị quan trắc tài nguyên nước quốc gia; công tác Nâng cấp cổng thông tin dữ liệu quan trắc cảnh báo, dự báo tài nguyên nước; công tác nghiên cứu tiền khả thi xây dựng ứng dụng Thông tin quan trắc tài nguyên nước; công tác Biên soạn, in ấn, xuất bản niên giám tài nguyên nước. Đến thời điểm hiện tại Trung tâm đã hoàn thành 100% khối lượng so với kế hoạch giao năm.

Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn-Giai đoạn II”: với mục tiêu thiết lập một hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên nước nhằm quản lý dữ liệu tập trung và khai thác hiệu quả dữ liệu quan trắc tài nguyên nước tại 8 đô thị bao gồm Bắc Ninh, Vĩnh Yên, Quảng Ngãi, Tuy Hòa, Long Xuyên, Rạch Giá, Bạc Liêu, Cà Mau. Đến nay, trung tâm đã thực hiện được 100% khối lượng được giao.

Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”: dự án đã tiến hành công tác quan trắc địa chất thủy văn; công tác lấy mẫu; công tác tổng hợp xây dựng hồ sơ sản phẩn kết quả điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất. Đến nay, Trung tâm đã thực hiện được 100% so với kế hoạch giao năm.

Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”: dự án đã tiến hành công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; công tác địa vật lý; công tác khoan; công tác bơm hút nước thí nghiệm; công tác lấy và phân tích mẫu; công tác trắc địa đối với 4 lỗ khoan ở vùng Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đến nay, Trung tâm đã thực hiện được 100% so với kế hoạch giao năm.

Nhìn chung dự án đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2021, thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được phê duyệt.

Phát biểu tại cuộc họp các thành viên hội đồng nghiệm thu cho biết về cơ bản các dự án đều có nội dung công việc thực hiện đảm bảo về khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công đã được phê duyệt trong kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên có một số lỗi đề nghị đơn vị tiếp thu và chỉnh sửa.

Kết luận Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh đánh giá cao các kết quả thực hiện các đề án, dự án do Trung tâm thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần xem xét ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, sau đó tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

                                                                             Toàn cảnh cuộc họp.