Họp Ban quản lý Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II

Chiều ngày 07/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc Họp Ban quản lý Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II”. Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc  Nguyễn Ngọc Hà, Ban Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và đại diện BGR.

Mở đầu cuộc họp, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh cho biết, buổi họp ngày hôm này sẽ bàn về các nội dung đang và sẽ hợp tác sắp tới giữa Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia với phía BGR.

Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh                                                       chủ trì cuộc họp.

Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II”

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết, dự án đang trong giai đoạn kết thúc. Trung tâm mong muốn phía BGR cùng hợp tác, thống nhất kế hoạch để xây dựng báo cáo tổng kết. Nội dung của báo cáo sẽ nhấn mạnh những gì mà phía đối tác Đức đã hỗ trợ kỹ thuật cho phía Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và các địa phương là gì so với ký kết. Chi tiết nội dung báo cáo Trung tâm đã giao cho Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế. Sau khi báo cáo được hoàn thành trung tâm sẽ báo cáo bộ Kế hoạch Đầu tư và các Bộ liên quan. Vì vậy rất mong phía BGR sẽ cung cấp tài liệu để trung tâm xây dựng một báo cáo tốt nhất.

Cố vấn trưởng Dự án BGR – Ông  Andreas Renck cho biết, BGR sẽ cùng phối hợp vói Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế. BGR sẽ gửi cho trung tâm bản danh sách sản phẩm đã thực hiện xong và đang thực hiện và các thiết bị đã mua cho dự án. Các báo cáo kỹ thuật ở trong danh sách này có nội dung rất chi tiết về các công việc đã làm, đã nghiên cứu, kết quả, đề xuất giải pháp.

Dự án mở mới “Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất chống chịu với biến đổi khí hậu (Dự án kế thừa).

Tại cuộc hop, Cố vấn trưởng Dự án BGR – Ông Andreas Renck cho biết, đến nay căn cứ pháp lý duy nhất của dự án là bản thương thảo giữa hai chính phủ. Phía BGR sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự án này. Tháng 9 vừa qua, Phía Đức yêu cầu BGR phải bảo vệ ý tưởng của dự án. Khuôn khổ của dự án nằm trong khuôn khổ chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu, không phải là dự án nước dưới đất thuần túy. Trong tương lai, phía Đức mong muốn sẽ tập trung vào các giải pháp thực tế định hướng, giải pháp. Phương pháp tiếp cận là làm việc song song giữa trung ương và địa phương. Phía Đức mong muốn phần mới của dự án tai biến địa chất sẽ được tích hợp vào dự án. Theo ông hiện tại mục tiêu của dự án rất là rộng, mục tiêu của đề án nên bám sát với thực tế. Phía Đức mong muốn các đối tác tham gia vào dự án sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau và cùng thúc đẩy hợp tác với trung ương và địa phương. Giữa các dự án hợp tác với Đức phải có sự cộng hưởng để tránh sự trùng lặp tránh lãng phí và tận dụng được nguồn lực của địa phương.

Theo ông việc thẩm định dự án sẽ phải tham vấn Bộ Tài nguyên và Môi trường về chủ đề và yêu cầu. Các chủ đề chính của dự án gồm có thể chế và xây dựng năng lực mặt thể chế, giải pháp liên quan đến quản lý nước dưới đất, quản lý tai biến địa chất, hợp tác hoạt động mở rộng mạng lưới, đổi mới sáng tạo (chuyển đổi số). Trước khi đề xuất dự án phải xin ý kiến phía đối tác Đức.

             Ông  Andreas Renck – Cố vấn trưởng Dự án BGR phát biểu tại cuộc họp( bên trái).

Hội thảo, tập huấn chuyển giao kết quả dự án “Bảo vệ nước đô thị lớn”

Theo Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, Chương trình bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn Việt Nam có 2 giai đoạn với tổng số 17 đô thị. Đến thời điểm hiện tại các tài liệu sản phẩm các đô thị trung tâm đã hoàn thành xong. Thứ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã chỉ đạo cho Trung tâm kết hợp với phía BGR kết hợp tổ chức hội thảo chuyển giao sản phẩm mà hai bên đã làm được cho các địa phương. Theo dự kiến thì hội thảo sẽ được tổ chức ở ba địa điểm thành phố Hà Nội, Buôn Mê Thuật, thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung của hội thảo là chuyển giao kết quả, tập huấn cho địa phương. Sản phẩm chuyển giao là cuốn sổ tay bao gồm 6 hướng dẫn kỹ thuật gồm: điều tra đánh giá tài nguyên nước;  khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; phương án khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất; phương án hồi phục trữ lượng, chất lượng nước dưới đất; khoanh vùng bảo hộ vệ sinh cho các công trình lấy nước sinh hoạt; thiết kế mạng quan trắc, giám sát tài nguyên nước dưới đất. Phó Tổng giám đốc nhấn mạnh đây là cơ hội tuyệt vời cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và BGR cùng hợp tác.

Ông  Andreas Renck rất hưởng ứng việc mở hội thảo và cam kết phía BGR sẽ hợp tác chặt chẽ với Trung tâm để buổi hội thảo diễn ra thành công, tốt đẹp. Ông mong muốn tại buổi hội thảo có thể truyền tải hết kết quả dự án đã đạt được, giúp cho địa phương nắm bắt được tình hình.

Cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí cởi mở, hợp tác mang tính xây dựng. Hai bên đề cao mối quan hệ hữu nghị và tin cậy gắn kết hai nước. Cuộc họp đã kết thúc tốt đẹp và mong muốn hai bên sẽ cùng nhau hợp tác thêm nhiều dự án trong giai đoạn tiếp theo.

                                                   Toàn cảnh cuộc họp.