Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung.

Sáng ngày 07/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung. Tham dự hội nghị có đồng chí Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh – chủ trì Hội nghị , bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung.

Mở đầu Hội nghị, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Nguyễn Quang Huy đã báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của đơn vị.

    Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Nguyễn Quang Huy báo cáo tại hội nghị

Năm 2021, trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với mức độ ảnh hưởng toàn diện và sâu rộng đến tình hình kinh tế của đất nước. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực tài nguyên môi trường nói chung và lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng. Liên đoàn phải nỗ lực, năng động và sáng tạo để thích ứng với khó khăn khi các công việc chủ yếu của Liên đoàn đều thực hiện tại các địa phương trong tình hình thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài. Trước tình hình khó khăn đó dưới sự điều hành của lãnh đạo Liên đoàn, sự đoàn kết, đồng lòng quyết tâm nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện ” mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những kết quả chính đạt được của Liên đoàn trong năm 2021 như sau.

– Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”: Liên đoàn đã tiến hành thi công 18 lỗ khoan; hút nước thí nghiệm 14 lỗ khoan; nước có chất lượng đạt yêu cầu cho sinh hoạt. Khối lượng thi công đạt 100% theo quyết định đặt hàng; đạt chất lượng, đúng tiến độ.

– Dự án “Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”: Liên đoàn đã thực hiện công việc thu thập, rà soát thông tin dữ liệu các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và phân tích giải đoán ảnh viễn thám tỉnh Quảng Ngãi Sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật của dự án.

– Dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Kôn – Hà Thanh và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững”: Liên đoàn đã hoàn thành các công tác thu thập tài liệu; điều tra, khảo sát bổ sung thông tin; xác định vị trí các nguồn xả nước thải trên bản đồ và thành lập bản đồ hiện trạng các nguồn thải chính trên lưu vực sông Kôn- Hà Thanh.

– Dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững”: Liên đoàn đã hoàn thành các công tác điều tra, khảo sát bổ sung thông tin trên các tiểu lưu vực sông Sa Thầy, Ia Krel và Gia Pô.

– Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II Đô thị Long Xuyên: Liên đoàn đã hoàn thành khối lượng công tác nội nghiệp cả hai nội dung điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; làm rõ được đặc điểm địa chất thủy văn, hiện trạng khai thác, nhiễm mặn của các tầng chứa nước,dự báo được tài nguyên nước dưới đất bằng mô hình dòng chảy; đề xuất các giải pháp bảo vệ các tầng chứa nước cần bảo vệ.

– Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II Đô thị Tuy Hòa: Liên đoàn đã hoàn thành khối lượng các hạng mục công việc, đạt yêu cầu kỹ thuật, tiến độ theo quyết định đặt hàng, từ thu thập tài liệu, thi công thực địa (điều tra, khoan bơm…) đến phân tích, dự báo số lượng, chất lượng nước dưới đất bằng mô hình và đề xuất các giải pháp khắc phục, bảo vệ chất lượng nước.

– Nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước – vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ”: đối với nước dưới đất Liên đoàn đang quan trắc tại 246 công trình, tất cả công trình đang hoạt động bình thường; số liệu quan trắc được xử lý, cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo quy định; đối với nước mặt tất cả 6 trạm nước mặt đều hoạt động ổn định, tài liệu thu thập đầy đủ và chỉnh lý kịp thời theo quy định; công tác duy tu, bảo dưỡng công trình quan trắc được Liên đoàn chú trọng thường xuyên, đảm bảo để thu thập số liệu quan trắc.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Liên đoàn đã cố gắng tích cực chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức, công tác văn phòng và công tác kế hoạch tài chính được đảm bảo.

Về kế hoạch nhiệm vụ công tác trong năm tới, phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, năm 2022, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm:

– Dự án “Điều tra, tìm kiềm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”: tổ chức triển khai thi công kế hoạch năm 2022 các hạng mục điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng khan hiếm theo kế hoạch năm 2022, dự kiến triển khai thi công các vùng giai đoạn 2 của các tỉnh Khánh Hòa; Đăk Lăk; Phú Yên.

– Nhiệm vụ: “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ: tiến hành kiểm tra quan trắc định kỳ; tăng cường công tác kiểm tra các công trình quan trắc, các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt. Đặc biệt quán triệt đến lực lượng quan trắc viên thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

– Dự án:“Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Kôn – Hà Thanh và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững”. Giao Cơ quan Liên đoàn chỉ trì triển khai thực hiện các nội dung hạng mục công việc của dự án theo kế hoạch được duyệt.

– Dự án: “Xây dựng mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ”. Triển khai thi công xây dựng các lỗ khoan thuộc dự án hoàn thành trước 30/4/2022.

       Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia Tống Ngọc Thanh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2021 của Liên đoàn. Đồng thời đề nghị, trong những năm tiếp theo Liên đoàn tiếp tục duy trì và phát huy kết quả và thành tích đạt được, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số vào công việc. Tổng giám đốc tin tưởng Liên đoàn sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

                                                                         Toàn cảnh hội nghị.