Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam

Chiều ngày 07/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam. Tham dự hội nghị có đồng chí Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh – chủ trì Hội nghị , đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

Mở đầu Hội nghị, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Phan Chu Nam đã báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của đơn vị.

Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Phan Chu Nam                                                          báo cáo tại hội nghị.

Năm 2021 là năm bùng phát đại dịch COVID 19, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của cả nước nói chung và ngành tài nguyên môi trường nói riêng, trong đó có Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam (Liên đoàn). Để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên đặt hàng, Đảng ủy và Lãnh đạo Liên đoàn chỉ đạo cán bộ, viên chức và người lao động Liên đoàn thực hiện mục tiêu kép (vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID 19, vừa tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch cấp trên đặt hàng), đòi hỏi mỗi cán bộ, viên chức và người lao động Liên đoàn cần nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn, nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước nói riêng và ngành tài nguyên môi trường nói chung. Những kết quả chính đạt được của Liên đoàn trong năm 2021 như sau:

– Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”: Liên đoàn đơn vị đã hoàn thành toàn bộ khối lượng của công tác điều tra đánh giá tài nguyên nước (ngoại nghiệp); công tác địa vật lý; công tác khoan địa chất thủy văn; công tác bơm hút nước; công tác lấy và phân tích mẫu; công tác trắc địa.

– Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II Đô thị Bạc Liêu”: Liên đoàn đã hoàn thành khối lượng công tác nội nghiệp cả hai nội dung điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; làm rõ được đặc điểm địa chất thủy văn, hiện trạng khai thác, nhiễm mặn của các tầng chứa nước,dự báo được tài nguyên nước dưới đất bằng mô hình dòng chảy; đề xuất các giải pháp bảo vệ các tầng chứa nước cần bảo vệ.

– Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II Đô thị Rạch Giá”: Liên đoàn đã hoàn thành khối lượng các hạng mục công việc, đạt yêu cầu kỹ thuật, tiến độ theo quyết định đặt hàng, từ thu thập tài liệu, thi công thực địa (điều tra, khoan bơm…) đến phân tích, dự báo số lượng, chất lượng nước dưới đất bằng mô hình và đề xuất các giải pháp khắc phục, bảo vệ chất lượng nước.

– Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II, đô thị Cà Mau”: Liên đoàn đã hoàn thành các nội dung, khối lượng công việc theo quyết định đặt hàng, đảm bảo về chất lượng và thời gian theo kế hoạch

– Dự án “Điều tra đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền”: Liên đoàn đã hoàn thành các dạng công tác theo quyết định đặt hàng đúng trình tự, nội dung theo đề cương đề án được phê duyệt. Đã đánh giá đặc điểm phân bố, tiềm năng, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc sông Tiền; đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Bắc sông Tiền.

– Dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, xuyên quốc gia trên vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững”: Liên đoàn đã hoàn thành công tác lập dự án và xét duyệt dự án. Thực hiện công tác chuẩn bị trên 39 sông tại 13 tỉnh với diện tích 310,8 (10km); công tác thu thập tài liệu tại 13 tỉnh; công tác điều tra, khảo sát bổ sung thông tin về các điểm xả nước thải và nguồn tiếp nhận trên 02 sông kênh (Kênh Bạc Liêu-Cà Mau và sông Gành Hào); công tác thành lập 06 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 hiện trạng các nguồn thải chính trên kênh Bạc Liêu-Cà mau và sông Gành Hào.

– Nhiệm vụ Quan trắc quốc gia tài nguyên nước: Liên đoàn đã hoàn thành công tác quan trắc tài nguyên nước dưới đất; công tác nội nghiệp (xử lý số liệu của quan trắc viên); công tác thu thập, cập nhật số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, thành lập niên giám tài nguyên nước, cảnh báo, dự báo.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Liên đoàn đã cố gắng tích cực chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức, công tác văn phòng và công tác kế hoạch tài chính được đảm bảo.

Về kế hoạch nhiệm vụ công tác trong năm tới, phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, năm 2022, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm:

– Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”: tổ chức triển khai thi công kế hoạch năm 2022 các hạng mục điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng khan hiếm theo kế hoạch năm 2022.

– Dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, xuyên quốc gia trên vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững”: triển khai thực hiện các nội dung hạng mục công việc của dự án theo kế hoạch được duyệt.

– Nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước”: tiến hành kiểm tra quan trắc định kỳ; tăng cường công tác kiểm tra các công trình quan trắc, các trạm quan trắc tài nguyên nước.

Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia Tống Ngọc Thanh phát biểu                                                                       tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh hoan nghênh và chúc mừng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã nhận được bằng khen thưởng của thủ tướng chính phủ. Tổng giám đốc đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Liên đoàn trong năm 2021. Đồng thời đề nghị, trong những năm tiếp theo Liên đoàn tiếp tục duy trì và phát huy kết quả và thành tích đạt được, tiếp tục và nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất. Tổng giám đốc tin tưởng Liên đoàn sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

                                                      Toàn cảnh hội nghị trực tuyến.