HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2011 CỦA TRUNG TÂM TƯ LIỆU VÀ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC

Đồng chí Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước điều hành hội nghị
Ngày 26 tháng 01 năm 2011, tại Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đã diễn ra hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Tới dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (TT QH&ĐT TNN); đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó giám đốc TT QH&ĐT TNN; đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chánh văn phòng TT QH&ĐT TNN; đại diện các phòng, ban thuộc TT QH&ĐT TNN cùng toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên thuộc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước.

Trong năm 2010, Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao bao gồm: Nhiệm vụ khoa học “Nghiên cứu ứng dụng mô hình phân tích hệ thống nhằm phân bổ hợp lý nguồn nước phục vụ công tác quy hoạch và quản lý tài nguyên nước”; Hoàn thành nhiệm vụ tại dự án ODA “Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra nước ngầm tại các khu đô thị”; Tham gia lập đề án “Biên hội thành lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1/200000 cho các vùng trên toàn quốc”. Bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Trung tâm cũng đã tích cực tìm kiếm, mở rộng hoạt động dịch vụ với các tổ chức, cá nhân theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm như: Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hoá; Số hoá bản đồ, thiết đồ tài liệu báo cáo thăm dò, thi công công trình khai đào, địa vật lý…

Bám sát vào chức năng nhiệm vụ được giao, trong năm 2010 Trung tâm với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đã đạt được một số kết quả quan trọng: Tham gia dự án xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia do cục công nghệ thông tin làm chủ đầu tư; Cử cán bộ có năng lực đại diện cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước tham dự các buổi hội thảo và phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng các trương trình về cơ sở dữ liệu quốc gia; Công tác lưu trữ, mặc dù cơ sở vật chất, trụ sở còn nhiều khó khăn xong Trung tâm cũng đã cử cán bộ phối hợp với lãnh đạo cấp trên tiến hành kiểm tra, thu nhận và lưu trữ các sản phẩm của các đề tài nghiên cứu khoa học, các đề án, dự án thực hiện trong năm 2009,2010; Khởi động và hoàn thiện lại Website của TT QH&ĐT TNN, tham gia quản trị và hoàn thiện hệ thống mạng của Trung tâm; Đẩy mạnh và mở rộng các dịch vụ về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, chỉnh sửa và số hoá báo cáo địa chất, đem lại nguồn thu chủ yếu cho đơn vị.

tt230

Toàn cảnh hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2011, đồng chí Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước khẳng định, trong năm 2011 Trung tâm sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao cho bao gồm: Phối hợp với Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số làng ung thư của Việt Nam”; Phối hợp với các đơn vị trong TT QH&ĐT TNN lập và thi công đề án “Biên hội thành lập bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1/200000 cho các vùng trên toàn quốc”; Xây dựng nhiệm vụ phối hợp với các phòng ban chức năng, các đơn vị trong TT QH&ĐT TNN mở mới nhiệm vụ năm 2011 – 2015 cũng như triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục đầu tư mở rộng công tác tư vấn dịch vụ, đặc biệt quan tâm đến dịch vụ về tài nguyên nước và công nghệ thông tin; Đẩy nhanh tiến độ thi công một số dạng công việc mà hợp đồng đã ký; Tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, công nhân viên Trung tâm.

tt229

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc TT QH&ĐT TNN đánh giá cao các kết quả mà Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù năm qua, Trung tâm còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất do là đơn vị mới thành lập, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Hùng nhấn mạnh, trong năm 2011, Trung tâm cần nỗ lực hơn nữa và phát huy thế mạnh của mình, đưa Trung tâm ngày càng phát triển và lớn mạnh, tiếp tục hoàn thiện và ổn định bộ máy nhân sự, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm.

Thay mặt cho Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước, đồng chí Lê Văn Đức cảm ơn những ý kiến đóng góp của ban Lãnh đạo Trung tâm QH&ĐT TNN. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao năm 2011./

 

 

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)