Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 phương hướng nhiệm vụ năm 2012 và đánh giá cán bộ lãnh đạo Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước

tt991Ngày 10 tháng 01 năm 2012, Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 phương hướng nhiệm vụ năm 2012 và đánh giá cán bộ lãnh đạo Trung tâm”. Tham dự hội nghị có ông Đỗ Tiến Hùng – giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; ông Phạm Quý Nhân – Phó giám đốc Trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; bà Nguyễn Thị Hằng – Chánh văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; ông Lê Văn Đức – giám đốc Trung tâm Tư liệu và thông tin tài nguyên nước cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm.

Ông Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin Tài nguyên nước đã thay mặt Trung tâm đọc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012. Trong năm 2011, trung tâm đã tham gia phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung hoàn thành giai đoạn 1 của dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số Làng Ung Thư tại Việt Nam”  và tham gia phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước lập dự án ” Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, đây là dự án do đơn vị đề xuất,  là một dự án tương đối lớn và phức tạp. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng phối hợp với phòng khoa học công nghệ thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thực hiện nhiệm vụ “ Nghiên cứu ứng dụng mô hình phân tích hệ thống nhằm phân bổ hợp lý nguồn nước phục vụ công tác quy hoạch và quản lý tài nguyên nước; Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm của dự án ” Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hoá’ nhằm bàn giao kịp tiến độ và chất lượng cho Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa; Trong năm qua, Trung tâm cũng đã hoàn thành tốt việc quản lý hệ thống mạng nội bộ cũng như cập nhật tin tức kịp thời cho website của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước.

Cùng với việc thực hiện và hoàn thành tốt các dự án, đề tài được giao, với sự năng động của lãnh đạo Trung tâm, Trung tâm cũng đã tìm kiếm và thực hiện các dự án tư vấn dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho cán bộ – công nhân viên trong toàn Trung tâm. Các dự án tiêu biểu của Trung tâm trong năm 2011 có thể kể đến như: ”Thi công công trình Hào thuộc đề án địa chất thăm dò mỏ đồng vùng Nậm He – Huổi Sấy – Mường Tùng – Mường Chà – Điện Biên”; dự án “Xây dựng mới 26 điểm quan trắc khu vực Bắc Trung Bộ”; dự án “Thi công địa vật lý đề án địa chất thăm dò mỏ Mangan khu vực Khuổn Lịch – Nà Bó và Nà Duộc, xã Giáp Trung, xã Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang’…. Đây là một trong những nguồn thu quan trọng góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân viên của Trung tâm.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, công nhân viên cũng được Lãnh đạo Trung tâm quan tâm đặc biệt. Xác định nguồn nhân lực của Trung tâm là nền tảng cho sự phát triển bền vững và quyết định, Lãnh đạo Trung tâm đã hết sức tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Trong năm vừa qua, Trung tâm đã có 05 đồng chí tham dự tập huấn bồi dưỡng lớp học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng do Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Trung tâm cũng đã cử cán bộ của mình tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ cũng như chuyên môn về kỹ thuật, quản lý do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước tổ chức.

 tt992

 Toàn cảnh Hội nghị

Trong  năm 2012, Trung tâm  tiếp tục triển khai các công việc trên cơ sở định hướng chung chương trình công tác của năm 2011. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thi công dự án “ Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 của các tỉnh trên toàn quốc”; Chuẩn bị nhân lực thi công tiếp giai đoạn 2 dự án Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số Làng Ung Thư tại Việt Nam”; Tiếp tục tìm kiếm các hợp đồng tư vấn, dịch vụ và tăng cường và hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ, nhằm xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh và phát triển.

 tt993

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đỗ Tiến Hùng – giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước biểu dương những nỗ lực và cố gắng của toàn thể cán bộ và công nhân viên Trung tâm trong năm vừa qua. Ông Hùng nhấn mạnh, mặc dù trong năm vừa qua Trung tâm còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về cơ sở vật chất nhưng với sự sáng tạo, nỗ lực và đoàn kết, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước giao cho. Trong năm 2012, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Trung tâm cũng cần nỗ lực và cố gắng tìm kiếm thêm các dịch vụ tư vấn và dịch vụ nhằm nâng cao năng lực và cải thiện đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm. Ông Hùng tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước./.

 

 

 (Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)