Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 và đánh giá cán bộ lãnh đạo Trung tâm của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước.

tt986Ngày 04 tháng 01 năm 2011, tại Liên đoàn Quy Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước miền bắc đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 và đánh giá cán bộ lãnh đạo Trung tâm của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước. Tham dự Đại hội có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai, ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cùng Lãnh đạo các Liên đoàn và Trung tâm trực thuộc, đại diện của Vụ Tài Chính, Vụ Khoa học Công nghệ, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước.

Ông Phạm Quý Nhân – Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước đã thay mặt Trung tâm đọc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012. Trong năm 2011, Trung tâm được giao (cả nhiệm vụ chuyển tiếp và nhiệm vụ mở mới) 20 nhiệm vụ điều tra (15 nhiệm vụ chuyển tiếp – trong đó có 01 nhiệm vụ Chính phủ, 05 nhiệm vụ mở mới), 02 nhiệm vụ quy hoạch , 09 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (03 nhiệm vụ chuyển tiếp, 03 nhiệm vụ mở mới, 03 đề tài cấp cơ sở), 01 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA và 10 nhiệm vụ xây dựng cơ bản. Tổng dự toán ngân sách được giao thanh toán theo các nguồn vốn năm 2011 (đã được điều chỉnh) là 146.177.297 triệu đồng.

Với tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm và được sự chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng phụ trách cũng như Lãnh đạo Trung tâm, trong năm vùa qua, cán bộ công nhân viên trong toàn Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc các dự án được giao. Trong đó, có một số dự án mang tính trọng điểm và được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn cũng như tính thực tiễn áp dụng vào cuộc sống như: Trung tâm đã phối hợp với Tổng cục địa chất và khoáng sản hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiếp “Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan – zincon trong tầng cát đỏ vùng Ninh thuận – Bình thuận và Bắc Bà Rịa Vũng Tầu”; Hoàn thành dự án”Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất tầng Neogen vùng thành phố Hà Nội” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện; Dự án “ Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất khu vực thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang” với kết quả rất đáng kích lệ và vượt qua cả kỳ vọng của dự án, với kết quả 0,6l/s tương đương 52m3/ngày, vùng đất được mệnh danh là khô cằn và thiếu nước nhất miền Bắc đứng trước hi vọng được cung cấp đầy đủ nguồn nước sạch dùng cho ăn uống và sinh hoạt cho người dân trong vùng.

tt987
 

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước cũng được Trung tâm chú trọng và coi đây là một trong những điều cốt lõi để nâng cao năng lực về chuyên môn cũng như củng cố vị thế của Trung tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước. Trong năm 2011, Trung tâm đã hoàn thiện hồ sơ dự án hoàn thành 04 dự án lập nhiệm vụ quy hoạch chuyển Cục quản lý Tài nguyên nước: “Lập nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình”, “Quy hoạch tài nguyên nước đảo Phú Quốc”, “Quy hoạch tài nguyên nước vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” và “Quy hoạch điều tra, đánh giá tài nguyên nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”.

Song song với các nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ giao cho, Trung tâm cũng tích cực tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho CBCNV . Trong năm vừa qua, tổng giá trị sản xuất dịch vụ của Trung tâm đạt gần 129 tỷ đồng, góp phần làm ổn định đời sống cho CBCNV trong toàn Trung tâm.

Tiếp nối sự thành công của năm 2011, trong năm 2012 Trung tâm sẽ chú trọng vào các dự án trọng điểm như: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về tài nguyên nước trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ quản lý nhà nước và bảo vệ lợi ích cộng đồng; Tăng cường công tác tuyên truyền về nhiệm vụ điều tra, quy hoạch tài nguyên nước, nâng cao vị thế của Trung tâm; Đẩy mạnh công tác quy hoạch, dự báo tài nguyên nước cho các lưu vực sông lớn, các vùng kinh tế trọng điểm; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác điều tra, quy hoạch và dự báo tài nguyên nước; Tăng cường năng lực cơ sở vật chất của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc.

tt989

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai đánh giá cao các kết quả mà Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã đạt được. Trong năm vừa qua, Trung tâm đã ngày càng hoàn thiện được bộ máy lãnh đạo Trung tâm, nâng cao được chất lượng đội ngũ CBCNV. Thứ trưởng cũng biểu dương Trung tâm trong công tác đào tạo cán bộ trẻ, đặc biệt là việc tập huấn nâng cao kiến thức, phổ biến kịp thời các thông tư, nghị định của chính phủ, nắm bắt được tinh thần chỉ đạo của Đảng và Bộ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ, nâng cao được chất lượng đời sống CBNV trong Trung tâm cũng như nâng cao được vị thế của Trung tâm. Trong năm 2012, Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông thông tin, quảng bá hơn nữa hình ảnh của Trung tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước, tiến tới xây dựng Trung tâm thành hạng đặc biệt. Với sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Trung tâm và các Cục, các Vụ trực thuộc Bộ, Thứ trưởng tin tưởng Trung tâm sẽ ngày một phát triển, xứng đáng với vị thế của một Trung tâm đầu ngành trong lĩnh vực tài nguyên nước.

tt990 

Ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của Thứ trưởng. Trong năm 2012, Trung tâm sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mà Chính phủ cũng như Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho. Ông Hùng cũng cảm ơn ý kiến đóng góp của các Đơn vị trực thuộc Bộ, các ban nghành liên quan cũng như các Liên đoàn, Trung tâm trực thuộc đã tới tham dự Đại hội. Trong năm 2012, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước sẽ phấn đấu trở thành lá cờ đầu trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để đạt được mục tiêu này, ngoài sự cố gắng vượt bậc của toàn thể Lãnh đạo cũng như Cán bộ Công nhân viên trong toàn Trung tâm, cần phải có sự chỉ đạo sát sao và quan tâm nhiều hơn nữa từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như các Bộ, các ban ngành liên quan./.

 

 (Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)