Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Chiều ngày 20/01/2021, tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tống Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tới dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Tống Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự có đồng chí Triệu Đức Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Trung tâm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tống Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy Trung tâm cho biết năm 2020, do ảnh hưởng của bão lũ các tỉnh miền Trung; ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng Đảng ủy Trung tâm vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, vừa lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả để Trung tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao:

– Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1696/BTNMT-TNN ngày 01/04/2020 về việc hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ nhằm ứng phó xâm nhập mặn, hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Tây Nguyên; kịp thời hỗ trợ và tổ chức bàn giao 13 công trình cấp nước miễn phí tại 09 tỉnh ĐBSCL và Tây Nguyên: Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Gia Lai, Kiên Giang, Tiền Giang, Long An, Trà Vinh và Kon Tum.

– Hoàn thành xây dựng 02 văn bản quy phạm pháp luật (02 Thông tư) và 04 nhiệm vụ Chính phủ, 09 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, 03 nhiệm vụ đặc thù, 01 nhiệm vụ đối ứng, 03 nhiệm vụ đầu tư xây dựng và sửa chữa tài sản cố định, 11 đề tài khoa học và công nghệ.

Về công tác xây dựng Đảng, Trung tâm đã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của Trung tâm giai đoạn 2018-2021. Trong năm 2020, Trung tâm đã thực hiện cà phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ làm thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ phụ trách và kéo dài thời gian giữ chức vụ theo quy trình, phân cấp với 08 trường hợp theo đúng quy trình, phân cấp. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, Đảng ủy Trung tâm đã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng của các Chi, Đảng bộ trực thuộc. Tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và Đảng viên; tập trung ngăn chặn, đẩy lùi  sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng. đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể tiếp tục, quán triệt các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Trung tâm thực hiện Quy chế, công tác dân vận, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ về công tác dân vận Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Đảng ủy Trung tâm chỉ đạo các cấp ủy, đợn vị trực thuộc tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện và ổn định tổ chức bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; tăng cường sự phối hợp với các đợn vị trong và ngoài Bộ TN&MT để thực hiện nhiệm vụ được giao và mở rộng các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tống Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong năm 2020 của đơn vị từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đến công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo cũng như kiểm tra, giám sát.

Trong năm 2021, đồng chí đề nghị các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt các Chương trình hành động các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Sớm kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan Trung tâm và các đơn vị theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Xây dựng và tổ chức các chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết 02-NQ/ĐUK về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quản triệt Nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng thời, quan tâm hơn sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, vận động Đoàn viên Công đoàn phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân: “ Trung thành – sáng tạo – tận tụy – gương mẫu” và các phong trào thi đua; nghiêm túc sửa đổi lề lối làm việc, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.