Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước.

HNSK2

Ngày 11 tháng 08 năm 2010, tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước đã diễn ra hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010”.Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chánh văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, đồng chí Kiều Văn Thế – Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch tài nguyên nước và toàn thể cán bộ, công nhân viên trực thuộc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch điều tra tài nguyên nước. 

  Hội nghị đã nghe đồng chí Kiều Văn Thế – GĐ Trung tâm trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2010.

Bám sát vào chức năng nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch điều tra tài nguyên nước với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được một số kết quả rất quan trọng, đó là: Phối hợp tham gia cùng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước thực hiện thí nghiệm Slugt Test “Dự án quan trắc nước dưới đất tỉnh Nam Định” do CHLB Đức tài trợ, lập các dự án mở mới cho năm kế hoạch 2010 – 2011, xây dựng dự án “Tăng cường năng lực thiết bị phục vụ công tác chuyên môn” để báo cáo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước xét trình Bộ phê duyệt; thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp trên giao, đơn vị đã đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động dịch vụ về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, đem lại doanh thu đáng kể cho đơn vị. Ổn định công tác tổ chức, xây dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí cao, bảo đảm bộ máy trong sạch, vững mạnh.

 

HNSK1

Đ/c Kiều Văn Thế – Phụ trách Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch Điều tra TNN điều hành hội nghị

Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và định hướng phát triển lâu dài của Trung tâm là từng bước tiếp cận và chuyển dần một phần hoạt động của đơn vị từ công tác sản xuất dịch vụ sang công tác tư vấn về lĩnh vực tài nguyên nước theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; Tiếp tục phát triển và mở rộng các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước, tham gia đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ kỹ thuật thông qua thực tế tham gia vào các quá trình xây dựng, lập các dự án về lĩnh vực Quy hoạch, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước; Triển khai công tác khảo sát, thi công khoan thăm dò và khai thác nước dưới đất cho các đơn vị đã ký kết  hợp đồng theo đúng tiến độ đề ra.  Đồng thời đẩy mạnh công tác kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, từng bước ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm. Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ để trình Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước xem xét, có kế hoạch bổ nhiệm cán bộ cho Trung tâm giai đoạn 2010 – 2011.

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Hùng – GĐ Trung tâm quy hoạch và điều tra TNN đánh giá cao kết quả đã đạt được của Trung tâm, mặc dù là đơn vị mới thành lập cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn thi công còn nhiều thiếu thốn nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí , cùng chung sức, chung lòng, CBCNV trung tâm đã vượt qua khó khăn vươn lên tự khẳng định mình. Đồng chí đã chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng như định hướng phát triển lâu dài của Trung tâm cần bám sát chức năng nhiệm vụ được giao; đồng chí cũng nhấn mạnh, ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cũng như của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước giao cho, trong thời gian tới đơn vị cần xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể về lĩnh vực tư vấn theo chức năng nhiệm vụ được giao để có kế hoạch xây dựng, phát triển Trung tâm bền vững đồng thời phát huy thế mạnh vốn có trong hoạt động  dịch vụ về lĩnh vực tài nguyên nước, mở rộng các loại hình dịch vụ khác nhằm tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho CBCNV.

 

HNSK3

Đ/c Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến chỉ đạo và chia sẻ của đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chánh văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cũng như nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí đại diện cho các phòng, ban, tổ, đội sản xuất trong đơn vị. Trước sự quan tâm của đồng chí Bí thư, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, lãnh đạo và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch điều tra tài nguyên nước hứa sẽ cố gắng phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2010./.

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)