Hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2013 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

vv201Ngày 21 tháng 02 năm 2013, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã tổ chức hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2013. Tham dự Hội nghị gồm có toàn thể Lãnh đạo, cán bộ – viên chức trực thuộc Trung tâm. Đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Phó chánh Văn phòng Trung tâm đã thay mặt Ban lãnh đạo Trung tâm đọc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013 của cơ quan Trung tâm. Trong năm 2012, cơ quan Trung tâm đã làm tốt chức năng quản lý, điều hành các đơn vị trực thuộc cũng như các phòng ban chức năng hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ, kế hoạch Bộ giao. Trong đó, Cơ quan Trung tâm trực tiếp thực hiện 01 dự án quy hoạch tài nguyên nước, 03 dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước, 01 dự án đầu tư xây dựng, 03 đề tài nghiên cứu khoa học và 01 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt và đúng tiến độ các công việc được giao, Trung tâm cũng đã tiếp tục hoàn thiện bộ máy lãnh đạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm. Với chiến lược phát triển coi con người là tài sản lớn nhất của Trung tâm, Ban lãnh đạo Trung tâm đã tạo mọi điều kiện cho cán bộ, viên chức trực thuộc Trung tâm tham gia các khóa đào tạo ngắn ngày thuộc lĩnh vực tài nguyên nước do Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn và kỹ năng quản lý. Trung tâm cũng đã chú ý giới thiệu, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những thành phần đoàn viên ưu tú nhằm xây dựng Đảng bộ Trung tâm ngày một vững mạnh.

vv200

Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm sâu sát, kịp thời, có trọng tâm và trọng điểm. Trung tâm đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ, các quyết định, chỉ thị, ý kiến chỉ đạo và thông báo kết luận tại các cuộc họp của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hoạt động cơ quan Trung tâm đã đi vào nề nếp, đảm bảo sự điều hành chỉ đạo chung của đơn vị. Đặc biệt công tác quản lý cơ quan Trung tâm rất chặt chẽ, tiết kiệm được tối đa chi phí quản lý hành chính, qua đó góp phần tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên cơ quan Trung tâm. Năm 2012, đời sống của cán bộ viên chức cơ quan Trung tâm được nâng cao rõ rệt, đặc biệt là các cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất nhà nước giao và cán bộ tham gia tìm kiếm hợp đồng dịch vụ.

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2012, trong năm 2013 Trung tâm tiếp tục cố gắng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các phòng ban chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ được Bộ giao. Tăng cường công tác tuyên truyền về nhiệm vụ điều tra, quy hoạch tài nguyên nước, khai thác sử dụng nước nhằrm nâng cao vị thế của Trung tâm. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, dự báo tài nguyên nước cho các lưu vực sông lớn, các vùng kinh tế trọng điểm.Tập trung rà soát, bổ sung chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm. Đẩy mạnh công tác tào tạo nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực, giỏi về chuyên môn và quản lý. Tiếp tục hoàn thiện và ổn định bộ máy, tìm kiếm thêm các hợp đồng dịch vụ nhằm nâng cao hơn nữa đời sống cho cán bộ viên chức Trung tâm cả về tinh thần và vật chất.

vv203

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm đánh giá cao những thành tích và kết quả mà cán bộ viên chức Trung tâm đã thực hiện được trong năm qua. Đồng chí Hùng đánh giá, năm 2012 là một năm kinh tế khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng Trung tâm với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ cũng như sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của ban Lãnh đạo Trung tâm cùng vói sự đoàn kết, cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn Trung tâm, Trung tâm đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, đặc biệt là đời sống của cán bộ viên chức Trung tâm ngày một được nâng cao, xây dựng được lòng tin đối với cán bộ và viên chức để mọi người toàn tâm, toàn ý đóng góp trí và lực cho sự phát triển chung của Trung tâm. Đồng chí Hùng cũng nhấn mạnh, trong năm 2013 Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2012, ổn định và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của đội ngũ lãnh đạo, tiếp tục tạo điều kiện nâng cao về trình độ chuyên môn và năng lực quản lý cho các cán bộ viên chức trực thuộc Trung tâm nhằm xây dựng Trung tâm ngày một phát triển bền vững./.

vv202
(Thanh Sơn – CWRPI)