Hội nghị cán bộ – viên chức năm 2013 của cơ quan Trung tâm

26122013Được sự thống nhất của Lãnh đạo Trung tâm và BCH Công đoàn cơ quan Trung tâm, sáng nay, ngày 26 tháng 12 năm 2013, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ – viên chức năm 2013 của cơ quan Trung tâm.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị gồm có: ông Tống Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm; ông Nguyễn Chí Công, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm; ông Vũ Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung tâm và bà Nguyễn Thị Hằng, Chánh Văn phòng Trung tâm. Tham dự Hội nghị có BCH Công đoàn cơ quan Trung tâm, Ban Thanh tra nhân dân cùng toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan Trung tâm.

Tại Hội nghị, các cán bộ – viên chức đã được nghe 03 bản báo cáo: Báo cáo tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2014 của cơ quan Trung tâm do bà Nguyễn Thị Hằng, Chánh Văn phòng đọc; báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 của Công đoàn cơ quan Trung tâm do ông Vũ Văn Sơn, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, Chủ tịch Công đoàn đọc; báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ II (2012 – 2014) do ông Đinh Ngọc Chức, Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân đọc. Toàn thể Hội nghị đã kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2014 của Trung tâm. Đồng thời, Hội nghị đã thảo luận, góp ý sửa đổi, bổ sung một số quy chế của cơ quan Trung tâm; tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ III (2014 – 2016); hưởng ứng phát động thi đua năm 2014 và thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ – viên chức năm 2013.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm đã tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình của các cán bộ, viên chức; giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, viên chức Trung tâm; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức Trung tâm. Tổng Giám đốc đánh giá năm 2013, cơ quan Trung tâm đã làm tốt chức năng quản lý của đơn vị dự toán cấp II, quản lý, điều hành các đơn vị trực thuộc cũng như các phòng ban chức năng hoàn thành kế hoạch được giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Trung tâm đã trực tiếp thực hiện 01 dự án quy hoạch tài nguyên nước, 02 dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước, 01 dự án đầu tư xây dựng, 01 đề tài nghiên cứu khoa học và 01 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA. Năm vừa qua, cán bộ – viên chức Trung tâm đã hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tổng Giám đốc mong rằng toàn thể cán bộ – viên chức Trung tâm phát huy năng lực, tập trung trí tuệ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Trung tâm ngày càng lớn mạnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

bahang26122013

oson26122013

achuc26122013

aduyen26122013

aquang26122013

atam26122013

baLoan26122013

toancanh26122013

(Hồng Nhung – NAWAPI)