Hội nghị đánh giá cấp cơ sở dự án Chính phủ mở mới năm 2014 về nhiệm vụ Quy hoạch và Điều tra, tìm kiếm nguồn nước

1AT_n21-11-2013Ngày 21 tháng 11 năm 2013, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Hội đồng xét duyệt đề cương dự án mở mới năm 2014 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tiến hành xét duyệt thuyết minh đề cương cấp cơ sở 02 Đề án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” do ThS. Bạch Ngọc Quang làm Chủ nhiệm Đề án, “Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh” do ông Đỗ Trường Sinh làm Chủ nhiệm Đề án.

TS. Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, chủ trì Hội đồng xét duyệt. Tham dự Hội đồng có TS. Hoàng Minh Tuyển, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường; ThS. Trương Thị Mai Hoa, ThS. Nguyễn Thị Huệ, Cục quản lý tài nguyên nước; TS. Bùi Du Dương, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; PGS.TS. Ngô Lê Long, Trường Đại học Thủy lợi; PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm, ThS. Nguyễn Chí Nghĩa, Trường Đại học Mỏ – Địa chất; TS. Đỗ Tiến Hùng, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam; thành viên Hội đồng xét duyệt và đại diện các Phòng, Ban trực thuộc Trung tâm, đơn vị trực thuộc cùng tham dự.

Tại Hội đồng xét duyệt, ông Bạch Ngọc Quang, ông Đỗ Trường Sinh, Chủ nhiệm Đề án đã trình bày khái quát, mục tiêu, phạm vi thực hiện, thời gian thực hiện của 02 Đề án. Hội đồng xét duyệt cùng trao đổi về định hướng thực hiện, kế hoạch triển khai Đề án sao cho tối ưu nhất.

Phát biểu tại Hội đồng xét duyệt, ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh tầm quan trọng của 02 Đề án và chỉ đạo các Chủ nhiệm Đề án cần tập trung trí lực thực hiện, tiếp thu ý kiến đóng góp từ các thành viên Phản biện, từ nhiều đơn vị để Đề án sớm hoàn thiện. Trong đó, TS. Tống Ngọc Thanh nhấn mạnh Đề án “Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh” là một đề án có phạm vi thực hiện rộng, cần sự phối hợp thực hiện từ nhiều cơ quan ban ngành; khối lượng công việc lớn, thực hiện công tác quy hoạch tài nguyên nước – một trong hai nhiệm vụ gắn liền với tên gọi của Trung tâm. Vì vậy, Chủ nhiệm Đề án cần xác định góc độ quy hoạch ở tầm nhìn dài hạn cũng như đưa ra mục tiêu cụ thể, rõ ràng trong quá trình thực hiện để Đề án đạt chất lượng cao, sớm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Một số hình ảnh tại Hội đồng xét duyệt:

ong_hoang_minh_tuyen_21-11-2013n

B_Hue_21-11-2013

a_Sinh_21-11-2013n

A_Huy_21-11-2013

toan_21-11-2013n

(Hồng Nhung – NAWAPI)