Hội thảo về “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok”

IMG_0590Ngày 18/7/2018, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội thảo về dự thảo dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện. Tham dự Hội thảo có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Chủ trì Hội thảo; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm; đại diện các đơn vị: Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học Tài nguyên nước, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Tổng cục Khí tượng thủy văn, Viện Quy hoạch thủy lợi cùng các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Mở đầu Hội thảo, ông Ngô Đức Chân đã thay mặt đơn vị thực hiện dự án – Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam trình bày báo cáo thực hiện dự án. Lưu vực sông Srêpok là một trong 10 hệ thống lưu vực sông liên tỉnh lớn có vị trí đặc biệt quan trọng của nước ta, toàn bộ lưu vực sông Srêpok (trong lãnh thổ Việt Nam) có diện tích tự nhiên khoảng 18.230km2. Lưu vực sông Sêrêpok thuộc 4 tỉnh trong đó phần lớn diện tích nằm trong tỉnh Đăk Lăk và một phần đất thuộc tỉnh Đăk Nông (gồm các huyện Krông Nô, Đăk Mil, Đăk Song, Gia Nghĩa, Cư Jut), tỉnh Gia Lai (gồm các huyện Chư Prông, Chư Sê) và tỉnh Lâm Đồng (gồm các huyện Lâm Hà, Lạc Dương). Phía bắc giáp lưu vực sông Sê San; phía đông giáp lưu vực sông Ba, sông Cái Nha Trang; phía tây giáp Campuchia và phía Nam giáp lưu vực sông Đồng Nai. Mục tiêu tổng quát của dự án là quy hoạch tài nguyên nước để bảo đảm sử dụng nước hiệu quả, hài hòa, hợp lý; phòng, chống, giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái, cạn kiệt nguồn nước cho các đối tượng sử dụng nước trên lưu vực sông Srêpok. Dự án được thực hiện từ năm 2015 đến nay và đã thành lập được báo cáo tổng kết của dự án xin ý kiến của đơn vị chủ trì thực hiện cùng các cơ quan ban ngành liên quan đến việc thực hiện dự án.

Ông Ngô Đức Chân cho biết, đến nay dự án đã đạt được một số kết quả chính như: Phân vùng quy hoạch tài nguyên nước: đã phân chia 6 tiểu lưu vực song lớn và 10 vùng quy hoạch kèm theo 10 điểm phân bổ; Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước; Hiện trạng khai thác sử dụng nước tại các vùng và dự báo nhu cầu sử dụng nước trong các kỳ quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050. Trên cơ sở hiện trạng khai thác sử dụng và tiềm năng nguồn nước, báo cáo đã xác định được chức năng các nguồn nước để làm cơ sở cho việc lập quy hoạch TNN. Trên cơ sở các thông tin trên kèm theo tiềm năng nguồn nước, đơn vị đã thực hiện quy hoạch tài nguyên nước theo 2 nội dung: Phân bổ nguồn nước và Bảo vệ tài nguyên nước.

IMG_0588

Sau khi nghe ông Chân trình bày sơ lược về bản Báo cáo dự án, đại diện các đơn vị tham dự cũng như các chuyên gia tài nguyên nước đã có những câu hỏi nhằm làm rõ hơn một số vấn đề tồn tại trong bản Báo cáo dự án. Trong phần hội thảo, các chuyên gia cũng đã có những góp ý hết sức chi tiết, đi sâu vào từng nội dung của bản Báo cáo.

IMG_0592

IMG_0595

IMG_0601

IMG_0598

Ông Ngô Đức Chân thay mặt đơn vị thực hiện dự án trả lời từng câu hỏi từ đại diện các đơn vị tham dự, các chuyên gia tài nguyên nước và sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện tốt hơn bản Báo cáo tổng hợp dự án Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok.

IMG_0584

Kết luận cuộc Hội thảo, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG kết luận các vấn đề còn tồn tại của Báo cáo, đơn vị thực hiện dự án cần tiếp thu ý kiến đóng góp, phối hợp với các bên liên quan nhanh chóng hoàn thiện bản Báo cáo chính thức trình phê duyệt. Ông Huy cũng cảm ơn đại diện các đơn vị tham gia, các chuyên gia tài nguyên nước đã đóng góp các ý kiến hết sức quý báu, chi tiết và rõ ràng nhằm hoàn thiện tốt hơn bản Báo cáo Dự án Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok.

(TTDLTNN)