Hội thảo tập huấn về tổng quan công tác quan trắc nước dưới đất

lat_28022017Ngày 22/02/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra buổi Hội thảo tập huấn kỹ thuật chuyên môn về quan trắc, dự báo tài nguyên nước. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các phòng Ban và các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Ở Việt Nam, công tác quan trắc tài nguyên nước được Nhà nước rất quan tâm và chú trọng phát triển từ những năm 80 của thế kỷ trước. Trong đó mạng lưới quan trắc ở các vùng kinh tế trọng điểm: Đồng bằng Bắc Bộ, Đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên; mạng lưới quan trắc chuyên nước dưới đất ở các vùng khai thác mạnh như: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ,… rất được đầu tư, xây dựng. Các sản phẩm quan trắc đã đem lại hiệu quả cao và phục vụ tốt cho các ngành kinh tế khác nhau có liên quan đến nước và công tác quản lý tài nguyên nước. Tuy nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác quan trắc nước dưới đất cũng đang gặp phải những thách thức và khó khăn mới.

lat_28022017_1

Chính vì vậy buổi Hội thảo tập huấn kỹ thuật chuyên môn về quan trắc, dự báo tài nguyên nước nhằm tập trung giải quyết 3 vấn đề nổi cộm nhất hiện nay là: Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quan trắc; Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng ngoại nghiệp; Cơ cấu tổ chức vận hành quan trắc có cần thay đổi gì không và thay đổi như thế nào.

Thông qua buổi tập huấn, các chuyên gia đã đóng góp các ý kiến về 3 vấn đề đã được nêu ra: Tuy công tác quan trắc ở nước ta đã bắt đầu từ rất lâu nhưng tốc độ phát triển lại rất chậm chạp, đơn cử như một số vấn đề về xác định khả năng xâm nhập mặn và sụt lún,… Nhiều nước trên thế giới đã làm được từ lâu nhưng ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa làm được, do cơ sở hạ tầng công nghệ và trình độ vẫn còn khá yếu kém. Bởi vậy muốn nâng cao năng lực cán bộ, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng và thay đổi cơ cấu quan trắc thì cần có quá trình lâu dài và phải có quyết sách từ cấp vĩ mô trở lên. Điều chúng ta có thể làm bây giờ là dần chuyển sang hình thức thuê khoán bên ngoài các công việc thủ công để tập trung nguồn lực vào công tác quản lý tự động và bán tự động nhằm giảm trừ tối đa chi phí công tác quan trắc, nâng cao đời sống cho người lao động. Cần tổ chức những buổi đào tạo và thi tuyển cán bộ để giao những trọng trách quan trọng cho những người thật sự có năng lực.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo./.

lat_28022017_2

lat_28022017_3

lat_28022017_4

lat_28022017_5

Các chuyên gia phát biểu ý kiến tại Hội thảo

(TTDLQH&ĐTTNN)