Hội thảo “Nghiên cứu tác động của các công trình ngầm đến tài nguyên nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ và đề xuất bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước tại TP Hà Nội”

IMG_7694Chiều ngày 08/12/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu tác động của các công trình ngầm đến tài nguyên nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ và đề xuất bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước tại TP. Hà Nội”. Tham dự Hội thảo có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm – Chủ trì Hội thảo; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm; Các chuyên gia địa chất thủy văn: PGS.TS Nguyễn Văn Đản, PGS.TS Nguyễn Văn Hoàng, TS. Đặng Đình Phúc; đại diện lãnh đạo Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cùng đại diện Ban chuyên môn của Trung tâm.

Mở đầu Hội thảo, ông Nguyễn Văn Giang thay mặt tổ thực hiện Đề tài trình bày báo cáo đề tài “Nghiên cứu tác động của các công trình ngầm đến tài nguyên nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ và đề xuất bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước tại TP Hà Nội”. Mục tiêu chính của đề tài là: đánh giá được tác động của việc xây dựng công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tầng hầm các công trình xây dựng, tuyến Metro đến đặc trưng trữ lượng và chất lượng của các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ TP Hà Nội; Xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi xây dựng các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng áp dụng cho TP Hà Nội.

IMG_7688

Hiện tại, đề tài đã xác định được tác động của các công trình ngầm đến tài nguyên nước dưới đất khu vực Hà Nội và đã đề xuất được các tiêu chí để bảo vệ nước dưới đất khi xây dựng công trình ngầm bao gồm:

– Tiêu chí 1: Bảo vệ khối lượng thể tích tầng chứa nước
– Tiêu chí 2: Bảo vệ tính thấm của đất đá chứa nước
– Tiêu chí 3. Bảo vệ sự hạ thấp mực nước dưới đất
– Tiêu chí 4: Bảo vệ trữ lượng động tự nhiên và có thể khai thác nước dưới đất
– Tiêu chí 5: Bảo vệ chất lượng nước dưới đất

Sau khi nghe báo cáo của chủ nhiệm đề tài, các chuyên gia địa chất thủy văn đã có những đánh giá, góp ý xác đáng như cần xác định nội dung của các tiêu chí để bảo vệ nước dưới đất khi xây dựng công trình ngầm rõ hơn, chi tiết hơn nữa; bố cục báo cáo đề tài cần rõ ràng, mạnh lạc hơn; tuy vậy các chuyên gia cũng đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài.

IMG_7692

IMG_7690

IMG_7691

Kết luận Hội thảo, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, đây là một đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực, có ý nghĩa thực tiễn cao, tác giả và tập thể thực hiện đề tài cần nghiên cứu sâu hơn nữa, đồng thời cần ghi nhận các ý kiến đóng góp của các chuyên gia để bổ sung, hoàn thiện đề tài.

ThS. Nguyễn Văn Giang thay mặt tập thể tác giả của đề tài cảm ơn ý kiến đóng góp của các chuyên gia, sẽ dựa vào các ý kiến quý báu đó để bổ sung, hoàn thiện đề tài.

(TTDLTNN)