Hội thảo khởi động dự án hợp tác “Hướng phát triển tổng thể quang cảnh sông Hồng dựa trên các dịch vụ hệ sinh thái” – Dự án MK27

MK27_6

Sáng nay, ngày 30 tháng 01 năm 2015, tại trụ sở, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) phối hợp với một số đối tác khác tổ chức Hội thảo khởi động dự án hợp tác “Hướng phát triển tổng thể quang cảnh sông Hồng dựa trên các dịch vụ hệ sinh thái” (gọi tắt là Dự án MK27).

TS. Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì Hội thảo. Hội thảo đón nhận sự tham gia của nhiều đối tác đến từ nhiều quốc gia (Hà Lan, Lào,..), cùng sự tham gia của các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan), Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và một số đơn vị trong ngành tài nguyên nước.

MK27.aT

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã giới thiệu chung về tình hình tài nguyên nước và quản lý tài nguyên ở Việt Nam. TS. Tống Ngọc Thanh cho biết, việc đảm bảo sử dụng bền vững nhân tố như nguồn nước, lương thực, môi trường và năng lượng là rất cần thiết cho sự tăng trưởng bền vững trong khu vực. Có thể nói rằng, chương trình nghiên cứu về nước, đất và hệ sinh thái (WLE) của Tổ chức hợp tác nghiên cứu nông nghiệp toàn cầu là một sáng kiến vô cùng quan trọng được đưa ra để giải quyết các thách thức này. Dự án MK27 “Hướng phát triển tổng thể quang cảnh sông Hồng dựa trên các dịch vụ hệ sinh thái” đã được xây dựng với rất nhiều đối tác liên quan.

MK27_4

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày, thảo luận về các nội dung chính: các thách thức về quản lý nguồn nước và sử dụng đất đai tại lưu vực sông Hồng và sông Đáy; các hướng phát triển mới trong giám sát tài nguyên đất, nước và các dịch vụ hệ sinh thái; quản lý có trách nhiệm nguồn tài nguyên nước và đất.

MK27_1

Dự án MK27 được xây dựng với 03 mục tiêu chính: Xây dựng giải pháp bền vững cho nguồn tài nguyên đất và nước, nâng cao hiệu quả kinh tế cho lưu vực sông Hồng; giúp tối đa hóa lợi ích xã hội và môi trường trong những thập kỷ tiếp theo thông qua đối thoại với các bên bên liên quan; sử dụng phương pháp lập kế hoạch dựa vào các kịch bản và hỗ trợ quá trình này với việc phát triển các công cụ cho việc quản lý tài nguyên đất và nước, bao gồm cả việc phát triển công cụ kiểm toán nước (WA+).

MK27_2

Dự án MK27 được nghiên cứu trên lưu vực sông Đáy của Việt Nam, với các phương pháp nghiên cứu: lược sử về nghiên cứu trước đây, mô hình định lượng (thủy văn, chất lượng nước, sinh thái,…), qsort, lập kế hoạch dựa trên kịch bản. Dự án gồm 04 hợp phần, với sự phối hợp thực hiện của NAWAPI và các đơn vị đối tác: TUDelft, VinWater, UnescoIHE, IWRP, FW and IWMI, HUNRE, GreenID, WRU.

MK27_5

Dự kiến Dự án MK27 sẽ mang lại rất nhiều kết quả ý nghĩa cho các bên thực hiện và các đơn vị liên quan. Các cơ quan liên quan sẽ sử dụng một cách tiếp cận mới trong việc lập kế hoạch dựa trên các dịch vụ hệ sinh thái, công bằng và giới. Các cơ quan liên quan sẽ có thêm nhiều hiểu biết về: sự đánh đổi và thỏa hiệp trong lập kế hoạch tài nguyên đất và nước; sự giống và khác nhau liên quan đến giới trong việc sử dụng tài nguyên nước và đất; sự tham gia, lồng ghép, thích ứng trong lập kế hoạch tài nguyên đất và nước. Cùng với đó, các cơ quan liên quan có được các kỹ thuật giám sát và thu thập dữ liệu về các dịch vụ hệ sinh thái, công bằng xã hội và giới. Đồng thời, tất cả các đối tác của dự án sẽ tăng khả năng nghiên cứu ứng dụng trong việc định giá dịch vụ hệ sinh thái, mô hình hệ thống, giám sát sử dụng RS, quan sát và lập kế hoạch tổng hợp; được tăng cường kiến thức và các cơ hội hợp tác quốc tế.

MK27_3

(Hồng Nhung – NAWAPI)