Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước

IMG_0210Chiều ngày 15/3/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước. Tham dự Hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc Gia; ông Nguyễn Chí Công, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia, lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước, cùng các chủ nhiệm các đề tài, dự án mà Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước đang thực hiện trong năm 2016 cũng như Trưởng, Phó các Ban chuyên môn của Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Tại Hội nghị, ông Kiều Văn Thế – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước đã trình bày các nhiệm vụ, dự án chuyên môn mà Trung tâm sẽ thực hiện trong năm 2016. Trong năm 2016, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước được giao thực hiện 02 nhiệm vụ Sự nghiệp khoa học và 03 nhiệm vụ Sự nghiệp kinh tế.

Các nhiệm vụ Sự nghiệp khoa học mà Trung tâm thực hiện trong năm 2016 gồm có:

Đề tài cấp Bộ:Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”.

Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đề xuất, áp dụng chỉ số tài nguyên nước mặt đánh giá khả năng nguồn nước, phục vụ quy hoạch tài nguyên nước”.

Các nhiệm vụ Sự nghiệp kinh tế mà Trung tâm thực hiện trong năm 2016 gồm có:

– Nhiệm vụ chuyên môn: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Đô thị Hải Dương”.

– Nhiệm vụ chuyên môn: “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam. Đảo Thanh Lân – Cô Tô – Quảng Ninh”.

– Nhiệm vụ chuyên môn: “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe các chủ nhiệm các đề tài, dự án trình bày chi tiết khối lượng đã đạt được trong năm 2015 trở về trước cũng như cách thức thực hiện, khối lượng, sản phẩm dự kiến sẽ đạt được trong năm 2016. Cũng tại Hội nghị, các chủ nhiệm đề án cũng đề xuất, trình bày những khó khăn và thuận lợi trong công tác thực hiện kế hoạch năm 2016 và đề xuất những phương án giải quyết. Hội nghị đã nghe ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm và các ý kiến góp ý, đề xuất về các vấn đề kỹ thuật, phương thức thực hiện cũng như các góp ý về chuyên môn của các Trưởng, Phó Ban thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

IMG_0214

IMG_0218

IMG_0215

(TT DLQH&ĐTTNN)