Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm Dữ liệu QH&ĐTTNN

lat_16032016_2

Sáng ngày 14/03/2016, tại Trung tâm QH&ĐT TNN QG đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm Dữ liệu QH&ĐT TNN. Tham dự Hội nghị có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Công, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường, Lãnh đạo các Ban: Kế hoạch – Tài chính, Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất, Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt, Quy hoạch tài nguyên nước, Quan trắc tài nguyên nước, Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Trung tâm QH&ĐT TNN QG, cùng các chủ nhiệm đề tài, dự án mà Trung tâm Dữ liệu QH&ĐT TNN đang thực hiện trong năm 2016.

lat_16032016_4lat_16032016_5

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Chuyên – Trưởng phòng Dự án và ông Lưu Dũng Hà – Phụ trách phòng CNTT của Trung tâm DL QH&ĐT TNN đã thay mặt Lãnh đạo Trung tâm trình bày các nhiệm vụ, dự án chuyên môn mà Trung tâm sẽ thực hiện trong năm 2016. Trong năm 2016, Trung tâm DL QH&ĐT TNN được giao thực hiện 04 nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên nước và 01 nhiệm vụ đặc thù. Các nhiệm vụ được Trung tâm thực hiện trong năm nay gồm có:

– Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử và mạng thông tin nội bộ

– Dự Án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn I

– Dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”.

– Dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”.

– Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước, phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe các Chủ nhiệm đề án, dự án trình bày chi tiết khối lượng đã đạt được trong năm 2015 trở về trước cũng như cách thức thực hiện, khối lượng, sản phẩm dự kiến sẽ đạt được trong năm 2016. Cũng tại Hội nghị, các chủ nhiệm đề án cũng đề xuất, trình bày những khó khăn, thuận lợi trong công tác thực hiện kế hoạch năm 2016 và đề xuất những phương án giải quyết. Hội nghị đã nghe ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm và các ý kiến góp ý, đề xuất về các vấn đề kỹ thuật, phương thức thực hiện cũng như các góp ý về chuyên môn của các Trưởng, Phó Ban thuộc Trung tâm QH&ĐT TNN QG.

Sau đây là một số hình ảnh về hội nghị:

lat_16032016_3

lat_16032016_1

(TTDLQHĐTTNN)