Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung

Pes1Ngày 10/03/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung. Tham dự Hội nghị có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Lãnh đạo Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung cùng Chủ nhiệm các đề tài, dự án do Liên đoàn đang thực hiện trong năm 2016 cũng như Lãnh đạo các Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Tại Hội nghị, ông Ngô Tuấn Tú – Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung đã thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn trình bày các nhiệm vụ, dự án chuyên môn mà Liên đoàn sẽ thực hiện trong năm 2016. Trong năm 2016, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung được giao thực hiện 05 nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên nước và 01 công tác sửa chữa nhỏ. Các nhiệm vụ chuyên môn được Liên đoàn thực hiện trong năm nay gồm có:

Nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước quốc gia.

Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng HCKTNDĐ trong các TCN trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”. 

Dự án “Biên hội – thành lập BĐTNNDĐ tỉ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”.

Đề án Bảo vệ NDĐ đô thị Buôn Ma Thuột.

Dự án “Điều tra, ĐGCT TNN phục vụ XD công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ VN” – Đảo Lý Sơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe các Chủ nhiệm đề án, dự án trình bày chi tiết khối lượng đã đạt được trong năm 2015 trở về trước cũng như cách thức thực hiện, khối lượng, sản phẩm dự kiến sẽ đạt được trong năm 2016. Cũng tại Hội nghị, các Chủ nhiệm đề án cũng đề xuất, trình bày những khó khăn và thuận lợi trong công tác thực hiện kế hoạch năm 2016 và đề xuất những phương án giải quyết. Hội nghị đã nghe ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm và các ý kiến góp ý, đề xuất về các vấn đề kỹ thuật, phương thức thực hiện cũng như các góp ý về chuyên môn của các Trưởng, Phó Ban thuộc Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Sau đây là một số hình ảnh về Hội nghị:

Pes3

Pes5

Pes2

Pes4

Pes6

(TT DLQH&ĐTTNN)