Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ kế hoạch tài chính năm 2018

taphuankhtc_3Ngày 21/9/2018, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ kế hoạch tài chính năm 2018. Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Thêm – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ TN&MT; ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Chủ trì Hội nghị. Ngoài ra tham dự Hội nghị còn có Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường; Thủ trưởng, Lãnh đạo phụ trách kế hoạch tài chính và cán bộ làm công tác kế hoạch tài chính của các Đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Thực hiện Chương trình công tác, kế hoạch và dự toán năm 2018, Trung tâm QH&ĐTTNNQG tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ kế hoạch tài chính năm 2018 trong hai ngày 21 và 22/9/2018. Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính cùng lãnh đạo Ban Kế hoạch – Tài chính của Trung tâm đã truyền đạt tới toàn thể đại biểu dự Hội nghị những nội dung chính: Quy chế quản lý tài chính; Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; Hướng dẫn chuyển số dư và chuyển giao phần mềm kế toán; Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn; Quy chế kiểm tra nghiệm thu; Công tác quản lý tài sản và công tác kiểm toán năm 2018.

taphuankhtc_2

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – ông Tống Ngọc Thanh cho biết, những nội dung mà Hội nghị sẽ bàn là những vấn đề mới, Trung tâm và các đơn vị trực thuộc sẽ thực hiện triển khai theo những quy chế mới mà Bộ TN&MT ban hành để cho công tác kế hoạch tài chính của Trung tâm được hoàn thiện hơn.

taphuankhtc_4

Ông Tống Ngọc Thanh nhấn mạnh, việc thực hiện những chủ trương, các quy chế quản lý kế hoạch tài chính nhất là đối với một đơn vị sự nghiệp thì trong quá trình thực hiện sẽ có nhiều khó khăn, vướng mắc. Ông Thanh đề nghị các thủ trưởng đơn vị trực thuộc sẽ phải sát sao trong công tác này và phải báo cáo lãnh đạo Trung tâm xem xét những vấn đề vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ.

taphuankhtc_1

Trong buổi sáng 21/9, Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Thị Thêm, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính trình bày những nội dung chính các quy định của Bộ Tài chính liên quan đến lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường; hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường (Thông tư số 136/2017/TT-BTC và Thông tư số 02/2017/TT-BTC); nội dung của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn.

Buổi chiều 21/9 và sáng 22/9, Hội nghị đã nghe và tập huấn công tác hướng dẫn chuyển số dư, chuyển giao phần mềm kế toán, Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn; Quy chế kiểm tra nghiệm thu; Công tác quản lý tài sản và công tác kiểm toán năm 2018.

taphuankhtc_3

(TTDLTNN)