Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2017 của Đoàn TNCSHCM Trung tâm QH&ĐTTNNQG

 IMG_3470Ngày 12/7/2017, Đoàn TNCSHCM Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐT TNN QG) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Bùi Du Dương – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm QH&ĐT TNN QG chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Trường – Phó Bí thư cùng toàn thể các Đoàn viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm QH&ĐT TNN QG và Bí thư các Chi đoàn trực thuộc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Du Dương –  Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng: Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm QH&ĐT TNN QG đã có rất nhiều hoạt động tích cực về mọi mặt, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa; cử các đoàn viên tham gia các chương trình thanh niên xung kích do Đoàn Khối các cơ quan trung ương, Đoàn Bộ TNMT tổ chức (thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo,…); Về công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trung tâm thường xuyên xem xét, chọn lọc được nhiều đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng phát triển Đảng. Về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, lực lượng đoàn viên thanh niên Trung tâm đã tham gia rất tích cực, thể hiện được vai trò lớn, nhiều đoàn viên đóng vai trò nòng cốt, giữ vai trò lãnh đạo cấp Phòng, Ban, Trung tâm và cấp phòng ở đơn vị trực thuộc. Đặc biêt, trong 6 tháng đầu năm 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm QH&ĐT TNN QG, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 15 đồng chí ưu tú, bầu ra Bí thư, Phó Bí thư và các Ủy viên Ban Thường vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

IMG_3462

Về phương hướng hoạt động đoàn 6 tháng cuối năm 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm QH&ĐT TNN QG tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách và pháp luật của Nhà nước; ưu tiên hàng đầu việc kiện toàn tổ chức đoàn của Trung tâm, thường xuyên bình xét đoàn viên ưu tú xuất sắc giới thiệu cho Đảng để cử đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; tổ chức các chương trình hành động trong đoàn thanh niên, chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm, tổ chức Hội nghị báo cáo khoa học thanh niên thường niên nhằm động viên tinh thần hăng say học hỏi, nghiên cứu khoa học trong thanh niên. Tham gia tích cực, nhiệt tình mọi hoạt động sinh hoạt về văn hóa, văn nghệ và thể thao do Đoàn Bộ TNMT tổ chức cũng như phối hợp với Công đoàn Trung tâm, các Đoàn bạn tổ chức các hoạt động văn nghệ – thể thao, qua đó trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác đoàn. Để cụ thể hơn nữa trong các hoạt động cũng như phân công nhiệm vụ tới từng cá nhân trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã thành lập 05 Ban chuyên môn: Ban Khoa học công nghệ, Ban Ngoại ngữ, Ban Văn nghệ – Thể thao, Ban Truyền thông – Thi đua khen thường, Ban Nghiệp vụ; mỗi ban có chức năng nhiệm vụ cụ thể với trách nhiệm gắn liền với từng cá nhân, phụ trách các công việc có liên quan đến các hoạt động đoàn thanh niên.

Kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Bùi Du Dương – Bí thư Đoàn TNCS HCM Trung tâm QH&ĐTTNN QG đã nêu lên những khó khăn cũng như thuận lợi trong hoạt động đoàn, những điều đã đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Bí thư Đoàn mong rằng mọi đoàn viên Đoàn TNCS HCM Trung tâm QH&ĐTTNN QG tích cực hoạt động hơn nữa trong phong trào thanh niên cũng như trong công tác chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2016.

IMG_3466


(Trung tâm DLQH&ĐTTNN)