Hội nghị Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

IMG_3458Ngày 12 tháng 7 năm 2017, tại Trụ sở Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm đã thông qua dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2017, xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Theo báo cáo, năm 2017, Công đoàn Trung tâm đã bám sát chức năng nhiệm vụ của tổ chức, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Trung tâm và các đơn vị động viên cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) chia sẻ những khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị; thể hiện tốt vai trò là đại diện, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong hoạt động Công đoàn có nhiều đổi mới mang tính tích cực về nội dung, phương thức hoạt động. Công đoàn Trung tâm đã có những hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và tư vấn pháp lý rất thiết thực và phong phú,Bên cạnh đó, chỉ đạo các CĐCS phối hợp với lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần tạo sự ổn định và phát triển bền vững tại cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia nhằm ổn định, từng bước cải thiện thu nhập và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động. Đặc biệt, về công tác tuyên truyền giáo dục, Công đoàn Trung tâm đã tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII; động viên cán bộ, viên chức thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi Trường,10 năm thành lập Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

IMG_3461

Trong không khí cởi mở, dân chủ, đại diện các công đoàn cơ sở đã chia sẻ kinh nghiệm, tình hình hoạt động của CĐCS trong thời gian qua đồng thời tham luận những vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động như: định mức lao động, thang bảng lương, kinh phí công đoàn,… 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu và nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017 như: Tiếp tục tuyên truyền, học tập các Nghị Quyết, văn kiện của Đảng theo chương trình chỉ đạo của Đảng ủy Trung tâm, tham gia phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia phối hợp với thủ trưởng đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; Tích cực tham gia công tác chuyên môn tăng cường biện pháp mở rộng sản xuất, đảm bảo mục tiêu thu nhập đề ra; Chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, của cán bộ nữ; Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, chống tệ nạn xã hội; Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia quản lý, tổ chức sản xuất của đơn vị và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động; Phối hợp cùng chính quyền phát động sâu rộng phong trào thi đua chào mừng kỉ niệm 15 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng tới kỉ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Nhân dịp này, Công đoàn Trung tâm công bố danh sách 01 Tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, 07 cá nhân được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen, 10 tập thể và 21 cá nhân được Công đoàn Bộ Tài Nguyên và Môi trường tặng Giấy khen.

IMG_3458


(Trung tâm DLQH&ĐTTNN)