Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

IMG_3550Ngày 20/7/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐT TNN QG) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Vũ Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN QG chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Duyên – Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN QG cùng toàn bộ các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN QG.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trịnh Đình Duyên – Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN QG thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đọc báo cáo kết quả công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2016. 

Tính đến thời điểm 30/6/2016, Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN QG có 08 công đoàn cơ sở thành viên, tổng số cán bộ, viên chức và lao động là 826 người; tổng số đoàn viên công đoàn là 808 người trong đó nữ đoàn viên là 190 người (chiếm 23%). Về kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2016, Công đoàn Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động học tập chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, hoạt động văn nghệ, thể thao trong cán bộ, viên chức, lao động được phát triển mạnh mẽ, sâu rộng; công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức,người lao động được Công đoàn Trung tâm thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm; công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng được chú trọng phát triển nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi công đoàn viên; công tác nữ công và các hoạt động về giới, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, các cháu học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn Trung tâm quan tâm, có những hoạt động thiết thực, kịp thời nhằm động viên khích lệ tinh thần các công đoàn viên; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các cấp đã kịp thời hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; cuối cùng công tác tài chính của Công đoàn luôn được công đoàn các cấp thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, việc lập báo cáo, xây dựng dự toán và phê duyệt dự toán, quyết toán Ngân sách công đoàn với Công đoàn Bộ TNMT đầy đủ, đúng thời hạn.

IMG_3551

Bên cạnh đó, bản báo cáo cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế khi thực hiện hoạt động của Công đoàn Trung tâm như: công tác tuyên truyền, giáo dục ở một số công đoàn bộ phận chưa đổi mới kịp thời, hiệu quả còn thấp; phong trào thi đua ở một số cơ sở còn mang tính hình thức, công tác tổ chức, chỉ đạo của Công đoàn Trung tâm mới chú ý phát động, chưa kịp thời tổng kết đúc rút kinh nghiệm cũng như động viên khen thưởng.

Về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là do công tác chỉ đạo thực hiện của Ban Chấp hành có lúc còn dàn trải, cán bộ công đoàn các cấp kiêm nhiệm nhưng chưa dành đủ thời gian cần thiết để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ nên kết quả công tác còn hạn chế, chế độ thông tin báo cáo từ cơ sở thực hiện chưa đủ, thiếu số liệu, hoạt động của Ban Chấp hành chưa đồng đều.

Qua đó, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN QG cũng có một số kiến nghị với Công đoàn Bộ TNMT về vấn đề nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác công đoàn cũng như một số quyền lợi về lương thưởng phụ cấp với người công đoàn viên.

IMG_3550

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016:
– Tiếp tục tuyên truyền, học tập các Nghị quyết của Đảng theo chương trình chỉ đạo của Đảng ủy Trung tâm.
– Tham mưu với thủ trưởng về việc quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
– Cùng các đơn vị chuyên môn tăng cường biện pháp mở rộng sản suất.
– Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, chống tệ nạn xã hội.
– Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn.
– Tiếp tục vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.
– Động viên khuyến khích các công đoàn trực thuộc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất.
– Tiếp tục giúp đỡ đoàn viên công đoàn tìm hiểu về Đảng và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp đoàn viên công đoàn vào Đảng cộng sản Việt Nam.
– Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn đối với công đoàn cấp trên theo đúng quy định.

IMG_3569

Cuối buổi Hội nghị, ông Vũ Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN QG đã tổng kết lại những hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2016 của Công đoàn Trung tâm, những tồn tại khó khăn cũng như phương hướng giải quyết những tồn tại, khó khăn đó, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các cán bộ công đoàn trong công tác công đoàn. Ông Vũ Văn Sơn cho rằng mọi thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm nên quyết tâm hơn nữa trong công tác công đoàn để hoàn thành tốt các hoạt động, các nhiệm vụ trong năm 2016.

IMG_3567

(TTDLQH&ĐTTNN)