Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

IMG_3380Ngày 20.7.2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐT TNN QG) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển – Thứ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ; Lãnh đạo Trung tâm QH&ĐT TNN QG cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trực thuộc Trung tâm; Lãnh đạo các Liên đoàn và các Trung tâm trực thuộc. Đồng chí Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG thay mặt ban Lãnh đạo Trung tâm đọc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm 2016, ngành tài nguyên môi trường nói chung và lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng phải đối mặt với nhiều áp lực, đặc biệt là tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm, sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ, viên chức và người lao động, Trung tâm QH&ĐT TNN QG đã kịp thời triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm cùng giải quyết những khó khăn của địa phương, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Trong năm 2016, Trung tâm đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn quan trọng, cấp bách, trong đó có các dự án như: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm ứng phó xâm nhập mặn, hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên; Xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình; Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mạng quan trắc nước dưới đất đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã tiến hành thực hiện 02 nhiệm vụ Chính phủ, 09 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ về điều tra, đánh giá tài nguyên nước, 02 nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước và nhiệm vụ thường xuyên là Quan trắc quốc gia tài nguyên nước. Về khoa học công nghệ, trong năm 2016, Trung tâm cũng  thực hiện 01 đề tài cấp quốc gia, 06 đề tài cấp Bộ và 05 đề tài cấp cơ sở.

IMG_3288

Bên cạnh đó, năm 2016 Bộ cấp vốn cho Trung tâm thực hiện, quản lý 07 dự án, trong đó có 04 dự án chuyển tiếp, 02 dự án quyết toán dự án hoàn thành, 01 dự án thanh toán khối lượng quyết toán dự án hoàn thành. Về cơ bản, trong 6 tháng đầu năm 2016, Trung tâm đã hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các dự án, nhiệm vụ được giao. Trong đó, có những dự án đã xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao, Trung tâm cũng khuyến khích các đơn vị tích cực, chủ động trong công việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho đơn vị. Công tác hoàn thiện bộ máy tổ chức, công tác cán bộ và tuyển dụng, đào tạo cũng được Lãnh đạo Trung tâm hết sức quan tâm, chú trọng phát triển.

IMG_3388_copy

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển – Thứ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao những nỗ lực mà Trung tâm đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển cũng lưu ý Trung tâm nên chú trọng hơn nữa vào công tác quy hoạch tài nguyên nước, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm số một của Trung tâm bên cạnh công tác điều tra, đánh giá vốn là thế mạnh truyền thống đã tạo thành thương hiệu cho Trung tâm. Hơn nữa, đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển cũng cho rằng, Trung tâm cần quan tâm phát triển hơn nữa lĩnh vực điều tra cơ bản tài nguyên nước, đặc biệt là nước mặt. Việc xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn phục vụ công tác quản lý nhà nước cần được Trung tâm lưu ý và quan tâm. Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng với sự nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong toàn Trung tâm, cũng như sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Trung tâm, Trung tâm sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã được Chính phủ và Bộ tin tưởng giao phó, xứng đáng là lá cờ đầu trong lĩnh vực quy hoạch và điều tra tài nguyên nước.

Đồng chí Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã cảm ơn Thứ trưởng vì những đóng góp quý báu mang tính chỉ đạo của ông dành cho Trung tâm. Trong 6 tháng cuối năm 2016, Trung tâm sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, tiếp tục tìm kiếm các nhiệm vụ, công việc dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng kiến nghị Bộ xem xét, giải quyết và tháo dỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân kinh phí cũng như có hướng dẫn cụ thể về việc xếp thang lương, ngạch lương đối với viên chức, người lao động đang giữ các ngạch lương cao đẳng, trung cấp công nhân nghề các loại, sau khi có bằng đại học. Đồng thời tạo điều kiện mở các lớp bồi dưỡng về chủ nhiệm đề án cho cán bộ kỹ thuật chuyên ngành tài nguyên nước.

IMG_3445

IMG_3489

IMG_3333

IMG_3276

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thành công tốt đẹp./.

(Thanh Sơn – TTDLQH&ĐTTNN)