Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

IMG_3430Ngày 12/7/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐT TNN QG) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017. Chủ trì Hội nghị có Đồng chí Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Đồng chí Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG. Tham dự Hội nghị có toàn bộ cán bộ, viên chức Trung tâm; Lãnh đạo các Liên đoàn và các Trung tâm trực thuộc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNNQG thay mặt Ban Lãnh đạo Trung tâm đọc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2017, với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm, sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ, viên chức và người lao động, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã kịp thời triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm cùng giải quyết những khó khăn của địa phương, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Trong năm 2017, Trung tâm được giao thực hiện: 04 nhiệm vụ Chính phủ; 11 nhiệm vụ điều tra, đánh giá tài nguyên nước; 04 nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước; 01 nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước; 12 đề tài khoa học công nghệ; 01 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA; 04 nhiệm vụ xây dựng cơ bản. Trong đó có ba nhiệm vụ Chính phủ rất quan trọng là: đề án “Bảo vệ nước dưới đất tại các khu đô thị lớn”; dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nưới dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; Dự án thành phần 7 “Điều tra đánh giá tài nguyên nước một số đảo, cụm đảo quan trọng” thuộc dự án “Điều tra cơ bản, môi trường một số hải đảo cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”.

IMG_3393Hội nghị cũng đã nghe báo cáo từ đại diện các đơn vị trực thuộc Trung tâm QH&ĐTTNNQG như: Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước và Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước. Về cơ bản, trong 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị trực thuộc Trung tâm đã hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các dự án, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các đề án, dự án còn một số khó khăn, vướng mắc, đại diện các đơn vị trực thuộc cũng đã nêu rõ và xin ý kiến chỉ đạo giúp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các đề án, dự án.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao, Trung tâm cũng khuyến khích các đơn vị tích cực, chủ động trong công việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho đơn vị. Công tác hoàn thiện bộ máy tổ chức, công tác cán bộ và tuyển dụng, đào tạo cũng được Lãnh đạo Trung tâm hết sức quan tâm, chú trọng phát triển.

IMG_3409

IMG_3406

IMG_3403

IMG_3415

IMG_3419

IMG_3411

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG kết luận Hội nghị, đánh giá cao những nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ mà các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện. Bên cạnh đó, đồng chí Triệu Đức Huy cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nhanh chóng, đảm bảo yêu cầu về tiến độ cũng như chất lượng các dự án, đề án mà các đơn vị đang thực hiện.

IMG_3400

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thành công tốt đẹp./.  

(Hoàng Hưng – TTDLQH&ĐTTNN)