Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên môi trường năm 2018

IMG-4295Ngày 9/11, tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã diễn ra Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) năm 2018. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì, cùng với sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT, Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng, Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh, thành phố và các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trực thuộc Bộ TN&MT, Sở TN&MT. Về phía Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên CNTT cùng tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, ngành TN&MT là ngành điều tra cơ bản, nhìn từ góc độ công nghệ thông tin. Hoạt động chính của ngành là tạo lập ra thông tin, dữ liệu và đưa ra các quyết định, chính sách dựa trên việc xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu đó. Hiện nay thông tin, dữ liệu của ngành cơ bản đã số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin là nhu cầu tự thân và là phương thức, động lực phát triển của ngành. Bộ TN&MT là một trong số ít Bộ đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, được các cơ quan liên quan trong và ngoài ngành, lãnh đạo nhà nước đánh giá rất cao.

IMG-4290

Tại Hội nghị, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục CNTT và Dữ liệu TN&MT đã tổng kết, đánh giá công tác ứng dụng CNTT năm 2017 – 2018 và nhiệm vụ trọng tâm các năm tiếp theo. Bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, hệ thống hệ thống tổ chức chuyên trách CNTT của ngành không ngừng được kiện toàn phát triển về bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và nguồn nhân lực; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa ngành. Công tác xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện các văn bản về lĩnh vực CNTT trong Ngành liên tục được bổ sung, hoàn thiện.

IMG-4296

Đồng thời, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT giới thiệu các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương ngành TN&MT gồm: Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ TN&MT với các Sở TN&MT các địa phương, tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ; Hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật về TN&MT; Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành TN&MT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, Cục nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT giới thiệu về Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0 và định hướng ứng dụng CNTT tại các địa phương; Đề án Xây dựng Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT; báo cáo công tác đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin; ứng dụng chữ ký số và chứng thực chữ ký số trong triển khai Chính phủ/Chính quyền điện tử; Hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT trong xây dựng đô thị thông minh.

IMG-4291

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian trao đổi, tọa đàm về tình hình, kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử tại các Sở TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ; các giải pháp công nghệ, trang thiết bị mới trong ứng dụng CNTT…

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia là một trong những đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT thực hiện sớm và mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn cũng như hành chính. Khai thác, sử dụng, cập nhật CSDL vào hệ CSDL quốc gia về tài nguyên môi trường; ứng dụng mạnh mẽ hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc; ứng dụng chữ ký số và chứng thực chữ ký số trong việc xử lý văn bản; tham gia xây dựng Đề án Xây dựng Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT. Tiếp tục phối hợp với Cục CNTT và Dữ liệu TNMT và các nguồn lực nội tại ứng dụng một cách triệt để và mạnh mẽ CNTT trong công việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

IMG-4288

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; trọng tâm xây dựng, vận hành, khai thác sử dụng hệ thống thông tin CSDL TN&MT chuyên ngành, kết nối liên thông, thông suốt từ địa phương đến trung ương bảo đảm điều kiện triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý, hoạch định chính sách, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn và nâng cao hiệu quả hiệu lực thực hiện nhiệm vụ; hiện đại hóa hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ cải cách hành chính.

(TTDLTNN)