Hội nghị cán bộ – viên chức và tổng kết công tác cơ quan Trung tâm năm 2017

anh1Sáng ngày 31 tháng 01 năm 2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ – viên chức và tổng kết công tác cơ quan Trung tâm năm 2017. Tham dự hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc TTQH&ĐT TNN QG, Thủ trưởng cơ quan Trung tâm và toàn bộ các lãnh đạo, viên chức và người lao động Trung tâm.

chiloan

Báo cáo tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018,  bà Nguyễn Thị Thanh Loan cho biết: Trong năm vừa qua, cơ quan Trung tâm đã thực hiện tốt và đúng tiến độ, hoàn thành 100% kế hoạch được giao; Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các phòng ban, đơn vị; Hoạt động của cơ quan Trung tâm đã đi vào nề nếp, đảm bảo sự chỉ đạo điều hành chung của đơn vị. Công tác quản lý của cơ quan Trung tâm hiệu quả, qua đó góp phần tăng thu nhập và tạo không khí phấn khởi yên tâm công tác cho cán bộ, viên chức cơ quan Trung tâm; Cơ quan Trung tâm thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ, các quyết định, chỉ thị, ý kiến chỉ đạo và thông báo kết luận tại các cuộc họp của Lãnh đạo Bộ TNMT; Nội bộ cơ quan Trung tâm đoàn kết, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ TNMT.

Tiếp đó, ông Trịnh Đình Duyên, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung tâm đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ 2018 của Công Đoàn cơ quan Trung tâm QH&ĐTTNN QG.

chuduyen

Ông Đinh Ngọc Chức, Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân đọc báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ IV (2016 – 2018).

chuchuc

Sau khi nghe các báo cáo, ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm, Thủ trưởng Cơ quan Trung tâm đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các cán bộ, viên chức; giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, viên chức Trung tâm; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức Trung tâm. Ông Tống Ngọc Thanh đánh giá năm 2017, cơ quan Trung tâm đã làm tốt chức năng quản lý, vận hành sát với thực tế. Các cán bộ công nhân viên của Trung tâm đã lao động sản xuất trên mọi mặt trận bằng những hoạt động có thu. Tổng Giám đốc mong rằng trong năm tới toàn thể cán bộ – viên chức Trung tâm tiếp tục phát huy năng lực, tập trung trí tuệ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Trung tâm ngày càng lớn mạnh.

septhanh

Tại Hội nghị, để ghi nhận, động viên những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác góp phần xây dựng và phát triển ngành tài nguyên môi trường  năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã trao Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành tài nguyên môi trường cho các cá nhân.
Một số hình ảnh tại hội nghị:

anh1

anh2

anh3

anh4

anh5

(TTDLTNN)