Hội đồng thẩm định sản phẩm Đề án Bảo vệ NDĐ đô thị lớn tại đô thị Hà Nội, TP. HCM và Buôn Ma Thuột

IMG_9622Ngày 11/4/2018, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả sửa chữa sản phẩm của Đề án Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn tại các đô thị Hà Nội, đô thị TP. HCM và đô thị Buôn Ma Thuột. Chủ trì Hội đồng có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, tham dự Hội đồng có đại diện lãnh đạo Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có tham gia thực hiện đề án.

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện nhằm đánh giá nguồn nước dưới đất ở các đô thị lớn, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất cho các đô thị lớn. Triển khai giai đoạn 1 Dự án, ngay từ đầu năm 2017, Trung tâm đã tổ chức nhiều buổi hội nghị, hội thảo để rà soát tổng thể, điều chỉnh nội dung, khối lượng, dự toán của toàn đề án, trình Bộ và đã được Bộ TNMT phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BTNMT. Trên cơ sở đó, Trung tâm đã lập dự toán chi tiết năm 2017 theo dự toán được giao. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm là tập trung thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng các công việc còn lại của các đô thị Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuột và tiến hành lập báo cáo tổng kết mẫu 3 đô thị này làm cơ sở để tổng kết các đô thị còn lại và tổng kết toàn Đề án trong năm 2018. Đến hiện tại, khối lượng thực hiện đề án tại 3 đô thị này đã hoàn thành, kết quả nổi bật, đó là, đã tổng hợp rà soát, cập nhật được toàn bộ các tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên nước dưới đất trên phạm vi thực hiện từ trước đến nay, tiến hành điều tra, đánh giá chi tiết về tài nguyên nước dưới đất và các vấn đề cần bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất. Có thể nói đây là lần đầu tiên các đô thị này đầu tư một cách toàn diện, chi tiết và bài bản về điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất phục vụ hữu ích cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy các số liệu đánh giá về tài nguyên và trữ lượng, chất lượng nguồn nước dưới đất của đề án có độ tin cậy cao. Bên cạnh đó, đã tính toán được các phương án và xây dựng quy hoạch khai thác, sử dụng nước dưới đất tối ưu nhất cũng như xác lập kế hoạch, lộ trình khai thác bền vững nguồn tài  nước dưới đất.

Tại Hội đồng, đại diện các đơn vị tham gia thực hiện đề án đã báo cáo Hội đồng kết quả sửa chữa các sản phẩm của Đề án. Nhìn chung kết quả sửa chữa sản phẩm đề án tại 3 đô thị đạt chất lượng, theo đúng tiến độ.

IMG_9624

Ông Triệu Đức Huy đề nghị các đơn vị tham gia nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ sản phẩm của 03 đô thị, thống nhất hạn nộp các chuyên đề và báo cáo hợp phần để Ban chủ nhiệm đề án xem xét, trình cấp trên, tiến tới nghiệm thu và tổng kết Đề án tại 03 đô thị.

Ông Triệu Đức Huy cũng cho hay, sẽ tổ chức các cuộc Hội thảo chuyên đề về kết quả đầu ra của Đề án Bảo vệ NDĐ ở các đô thị lớn tại 03 đô thị này, xin ý kiến các chuyên gia nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm của đề án

Trong cuộc họp cũng đã diễn ra Hội thảo kĩ thuật các vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện Đề án. Đây là một Đề án lớn, mang tính chất quan trọng vì vậy trong quá trình thực hiện đề án còn tồn tại những khó khăn về mặt kĩ thuật. Các khó khăn đã được đưa ra thảo luận và tìm ra các phương án giải quyết

Một số hình ảnh tại cuộc họp

IMG_9625

IMG_9626

IMG_9622

(TTDLTNN)

 

Ngày 11/4/2018, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả sửa chữa sản phẩm của Đề án Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn tại các đô thị Hà Nội, đô thị TP. HCM và đô thị Buôn Ma Thuột. Chủ trì Hội đồng có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, tham dự Hội đồng có đại diện lãnh đạo Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có tham gia thực hiện đề án