Đồng ý triển khai Dự án Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô – Gâm

Đoàn cán bộ khảo sát thực địa lập đề án: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Lô Gâm
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đã đồng ý xét duyệt Dự án Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước (TNN) tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô – Gâm do Liên đoàn QH & ĐT TNN miền Bắc (thuộc Trung tâm QH&ĐT TNN) thực hiện. Thứ trưởng biểu dương Trung tâm có sự chỉ đạo sát sao, tập thể tác giả dày công đầu tư nghiên cứu để Dự án được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Thứ trưởng lưu ý tập thể Dự án cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, khẩn trương chỉnh sửa hoàn chỉnh Dự án, nhất là phần tài nguyên nước mặt để sớm trình lên Bộ. 

 Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH & ĐTTNN miền Bắc Tống Ngọc Thanh cho biết:  Lưu vực sông Lô – Gâm là lưu vực sông quốc tế nằm trên lãnh thổ 2 quốc gia Việt Nam- Trung Quốc với 316 km đường biên  giới, có vị trí chiến lược chính trị, quân sự quan trọng, là một trong những điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại qua các cửa khẩu. Lưu vực sông bị chia  cắt nhiều làm cho tài nguyên nước bị biến động nhiều theo thời gian và không gian. Nhu cầu sử dụng nước của các ngành KT-XH ở đây tăng nhanh gây nhiều hệ luỵ như ô nhiễm, xói lở, bồi lắng dòng sông, sụt lún mặt đất… Những năm qua, việc điều tra đánh giá TNN mặt trên lực vực chỉ thực hiện trên dòng chính sông Lô, sông Gâm, sông Chảy và việc đánh giá hiện trạng ở các báo cáo đơn lẻ, mang tính địa phương, phục vụ quy hoạch thủy lợi là chính. Hiện trên lưu vực sông chưa có công trình quan trắc TNN dưới đất nên việc quản lý TNN dưới đất  ở đây gặp khó khăn. Việc điều tra, đánh giá tổng quan TNN tỉ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô – Gâm nhằm đánh giá đặc điểm phân bổ, tiềm năng, trữ lượng, chất lượng các nguồn nước để lập bộ bản đồ TNN tỉ lệ 1:100.000 lưu vực sông. Qua đó, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng TNN làm cơ sở để lập và thực hiện quy hoạch TNN trong khu vực phục vụ phát triển KT-XH vùng. Dự án còn tạo bộ dữ liệu phục vụ công tác QLNN về TNN, góp phần thực hiện Đề án Kiểm kê TNN Quốc gia, một trong những đề án ưu tiên trong Chiến lược Quốc gia về TNN đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

 

tt413

tt412
Sơ đồ vị trí lưu vực sông Lô – Gâm
(Theo Monre.gov.vn)