Đoàn Thanh niên Trung tâm tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Đoàn Thanh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham gia Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Công Thành.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong những năm qua, phát huy sức trẻ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham gia và có những đóng góp quan trọng trong hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Đoàn Thanh niên đã đóng góp nhiều sáng kiến trong hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật trên tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ, đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số. Tiên phong trong tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của xã hội.

Đoàn Thanh niên Bộ đã chủ động tổ chức cũng như tham gia nhiều hoạt động về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Đặc biệt, trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông hiện đại trong đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, giáo dục.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030” được Đoàn Bộ triển khai hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đoàn Thanh niên Bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. “Đoàn thanh niên đã thực hiện tốt vai trò là đội ngũ kế cận của Đảng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy của Bộ. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, khơi dậy tinh thần sáng tạo, tư duy đổi mới và quyết tâm hành động trong đội ngũ cán bộ trẻ; xây dựng công sở văn minh. Chúng ta vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều đoàn viên đã trưởng thành, đóng vai trò hạt nhân trong cơ quan, đơn vị” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, thế giới đang phải đối mặt với những khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử; “phát thải ròng bằng “0”, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng từ hóa thạch sang sạch, tái tạo, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái đã trở thành xu thế không thể đảo ngược. Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Tài nguyên và Môi trường vì vậy, cũng khó khăn và thách thức hơn. Bối cảnh đó, đặt ra nhiệm vụ đối với Đoàn Thanh niên Bộ và từng cán bộ đoàn viên phải phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong đổi mới, sáng tạo để chuyển đổi mô hình kinh tế dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giảm phụ thuộc vào tài nguyên, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các-bon thấp.

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ góp sức vào thành công của Đại hội. Không khí thảo luận tại Đại hội sôi nổi, thẳng thắn; nhiều tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức thiết của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027, biểu quyết nhất trí cao với những nội dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo trình Đại hội. Các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện ý chí quyết tâm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ ngày càng phát triển.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT gồm 21 đồng chí để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ trong nhiệm kỳ 2022 – 2027. Kết quả bầu cử cho thấy sự đoàn kết, nhất trí rất cao của Đại hội.

Kết quả, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2022 – 2027 có đồng chí Đặng Quốc Khánh – Bí thư Đoàn Bộ, đồng chí Tống Thị Minh và đồng chí Lê Nam Thành là Phó Bí thư Đoàn Bộ.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2022-2027 cho biết, với những kết quả rất quan trọng đã đạt được, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp nối và phát huy những công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022, tạo tiền phát huy, triển khai thật tốt các nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Toàn cảnh Đại hội

Đồng thời, đổi mới và nâng cao hiệu quả, tính thực tiễn, thiết thực, hiệu quả của các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, bám sát yêu cầu thực tiễn và những nhiệm vụ chính trị của ngành như bảo vệ môi trường, phục hồi tài nguyên, các hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu tạo lan tỏa trong toàn xã hội để mỗi người dân, doanh nghiệp cùng thống nhất hưởng ứng và tích cực tham gia. Tích cực hội nhập, chủ động đề xuất những giải pháp để giải quyết những bài toán hóc búa do thực tiễn đặt ra về môi trường, khí hậu và tài nguyên, góp phần vượt qua khủng hoảng kép, chuyển hóa thành công được những thách thức nghiêm trọng thành cơ hội phát triển mới, góp phần đưa đất nước tiến bước trên con đường phát triển bền vững.

Mỗi đoàn viên thanh niên với niềm phấn khởi, tự hào khát vọng vươn lên, quyết tâm đổi mới, sáng tạo để đóng góp vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; tiếp tục khẳng định vị thế của ngành trong tiến trình hội nhập với xu thế phát triển chung của thời đại.

Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; tổ chức các diễn đàn, hội thảo, đối thoại để đoàn viên, thanh niên đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ TN&MT. Tiếp tục động viên đoàn viên, thanh niên vượt qua mọi khó khăn, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị của Bộ TN&MT.