Đảng ủy Bộ TN&MT kết nối Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XIII

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức điểm cầu kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII). Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 11.632 điểm cầu trên toàn quốc với gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Tại điểm cầu Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường kết nối với điểm cầu Trung ương có sự tham dự và chủ trì của Thứ trưởng Lê Công Thành – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

            Thông qua Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Trong đó, buổi sáng nay, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Buổi chiều, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Theo kế hoạch, chương trình Hội nghị diễn ra trong 2,5 ngày từ ngày 5-7/12.

Trước đó, ngày 30/11, Đảng ủy Bộ TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 866- KH/ĐU về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Mục đích nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, tập trung vào những nội dung cốt lõi, những điểm mới tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII…

Về xây dựng Chương trình hànhĐảng ủy Bộ TN&MT kết nối Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XIII

Đồng thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy Bộ TN&MT yêu cầu cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực và các điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ngoài ra, người đứng đầu cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội các cấp chủ trì thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để bổ sung, hoàn thiện và ban hành triển khai thực hiện theo lộ trình. Hằng năm, kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra…