ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC LẦN THỨ NHẤT THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Daihoidang

Ngày 2/7/2010, tại Liên đoàn Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước miền Bắc , Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã diễn ra. Tham dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường; Đồng chí Vũ Đình Sinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài nguyên – Môi trường; Các đồng chí ở Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài nguyên – Môi trường; Đại diện các Chi cục, Chi bộ cùng hơn 80 đại biểu đại diện cho 132 đảng viên trong toàn Đảng bộ Trung tâm.

Đại hội đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cho Báo cáo Tổng kết công tác năm 2008 – 2010 và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Trung  tâm nhiệm kỳ 2010 – 2015. Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Ủy viên ban cán sự, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – khẳng định: Từ năm 2008 đến năm 2010, Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước đã không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về giai đoạn sắp tới, Thử trưởng chỉ đạo Trung tâm phải phát huy vai trò tập thể đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trung tâm trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Thay mặt Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước, đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và xin hứa sẽ lĩnh hội, tiếp thu ý kiến của Đồng chí Thứ trưởng và thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

DaihoidangMrLai

Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Sau ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Thái Lai, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa mới do đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm điều hành. Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách gồm 20 đồng chí, trong đó 15 đồng chí thuộc Ban Chấp hành và 5 đồng chí vào Ban Thường vụ. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đồng chí Đỗ Tiến Hùng cảm ơn sự ủng hộ và tín nhiệm cao của Đại hội. Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới xin hứa sẽ là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban chấp hành Đảng bộ mong muốn, trong thời gian tới, Ban chấp hành sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

DaihoidangChuHung

Đ/c Đỗ Tiến Hùng điều hành Đại hội

Theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội Đảng bộ tại các cơ quan ban ngành sau khi công bố kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ tổ chức lấy ý kiện Đại hội, giới thiệu nhân sự bí thư khóa mới trong số những đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ.

DaihoidangBCH

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 của TT Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Đại hội cũng đã thống nhất bầu ra 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Tài nguyên – Môi trường theo Quyết định số 96QĐ/ĐU và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2010 – 2015 triển khai thực hiện Nghị quyết này trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã thành công tốt đẹp.

                                      

                                                                    (Thanh Sơn – TT Tư liệu & Thông tin Tài nguyên nước)