Công đoàn TTQH&ĐTTNNQG sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

IMG_0614Ngày 25/7/2018, Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐT TNN QG) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Vũ Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN QG chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lĩnh – Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm; đồng chí Trịnh Đình Duyên – Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, cùng toàn thể các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN QG.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trịnh Đình Duyên – Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN QG thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm trình bày báo cáo kết quả công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Hiện nay Công đoàn Trung tâm có 8 Công đoàn CSTV trực thuộc tương ứng các đơn vị trực thuộc. Tổng số Công đoàn bộ phận và Tổ Công đoàn trực thuộc các Công đoàn CSTV là: 20 Công đoàn bộ phận và 92 tổ Công đoàn. Công đoàn thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động, các hoạt động công đoàn đã gắn với hoạt động chuyên môn, thực sự mang lại hiệu quả cho phong trào hoạt động công đoàn, xét nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung 6 tháng đầu năm 2018; tăng cường tham gia, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên lao động; tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của đoàn viên công đoàn, thúc đẩy quyền dân chủ, kỷ cương trong toàn Trung tâm. Công đoàn Trung tâm luôn tuyên truyền vận động tới các cán bộ, viên chức và người lao động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Công đoàn Trung tâm tổ chức tốt phong trào thi đua và thực hiện đúng quy trình công tác thi đua khen thưởng theo Luật đã quy định. Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo với Công đoàn cấp trên đầy đủ, kịp thời. Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

IMG_0612

Trong quá trình hoạt động, công đoàn cơ sở luôn nhận được sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo chuyên môn; sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên công đoàn và sự nhiệt tình, tâm huyết của lực lượng cán bộ công đoàn cơ sở trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động công đoàn.
Các phong trào thi đua được phát động, các hình thức tổ chức thực hiện cụ thể đã tạo nên không khí sôi nổi, vui tươi trong đội ngũ đoàn viên công đoàn, góp phần vào động lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tạo môi trường gắn bó, đoàn kết, chia sẻ trong tập thể đoàn viên công đoàn.

IMG_0615

Về kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Vũ Văn Sơn cho rằng Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN QG phải tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn trong quá trình hoạt động; tiếp tục tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, các văn kiện của Đảng theo chương trình chỉ đạo của Đảng ủy Trung tâm, tham gia phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tham mưu với Thủ trưởng quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tiếp tục tham gia xây dựng chính quyền và tham gia có hiệu quả vào Hội đồng thi đua, kỷ luật của Trung tâm; thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động; ổn định và nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, công nhân viên. Phối hợp với đơn vị chuyên môn phát động sâu rộng phong trào thi đua, hướng vào mục tiêu nhiệm vụ công tác của toàn Trung tâm, hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2018 và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong đơn vị.

IMG_0614

(TTDLTNN)