Công đoàn Trung tâm QH&ĐTTNNQG thăm hỏi, động viên và tặng quà tập thể cán bộ, công nhân các Tổ khoan

IMG_0399

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, trong hai ngày 13 và 16 tháng 11 năm 2015, đại diện Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thăm hỏi, động viên và tặng quà tập thể cán bộ, công nhân các Tổ khoan đang thi công cụm lỗ khoan CHN3, DLMD.49 thuộc Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”.

Cong_doan_tham_1

Cong_doan_tham_2

Cụm lỗ khoan CHN3 do Tổ khoan, Đoàn Tài nguyên nước Tây Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thi công tại bãi giữa sông Hồng, Hà Nội.

IMG_0391

Lỗ khoan DLMD.49 được Tổ khoan thi công tại Thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lỗ khoan DLMD.49 được thực hiện với mục tiêu lấy mẫu đánh giá hiện trạng nguồn nhiễm bẩn nước dưới đất đô thị Hà Nội.

Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm động viên, khích lệ tập thể cán bộ, công nhân hăng say lao động, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, khẳng định sự quan tâm của Lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đối với tập thể kỹ sư, công nhân của Trung tâm đang ngày đêm thi công, điều tra thực địa các đề tài, dự án.

(Trịnh Đình Duyên – NAWAPI)