“Cần tăng cường công tác tập huấn nâng cao năng lực cán bộ viên chức và tập trung kiện toàn nhân sự để phát huy tối đa nội lực”

So_ket_2015_A_Thanh

Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, được tổ chức sáng ngày 23 tháng 7 năm 2015. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Nguyễn Chí Công cùng lãnh đạo các phòng Ban, đơn vị trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao các kết quả đã đạt được của tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2015. Trong thời gian vừa qua, Trung tâm đã triển khai nhiều công việc quan trọng, với khối lượng công việc lớn; công tác xây dựng và triển khai kế hoạch được thực hiện tốt; cơ cấu bộ máy tổ chức đã từng bước kiện toàn; công tác hợp tác quốc tế được đặc biệt chú trọng đẩy mạnh.

Song năm 2015 là mốc son quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Trung tâm. Để phát huy hơn nữa các thành tích đã đạt được, Tổng Giám đốc đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2015, tập thể lãnh đạo viên chức Trung tâm cần phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung tối đa sức mạnh nội lực để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản; trong đó cần tăng cường công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ viên chức từ các nguồn vốn tài trợ, tập trung kiện toàn nhân sự các phòng Ban, đơn vị trực thuộc, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến vào lao động sản xuất để đưa Trung tâm lên một giai đoạn phát triển mới.

So_ket_2015_chu_Cong

Trước đó, tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Công đã trình bày những kết quả Trung tâm đạt được thông qua bản Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. 

Năm 2015, Trung tâm được giao thực hiện 03 nhiệm vụ Chính phủ, 11 nhiệm vụ điều tra, đánh giá tài nguyên nước và 03 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ theo hình thức đặt hàng; 02 nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước; 01 nhiệm vụ đặt hàng về quan trắc tài nguyên nước; 01 nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; 06 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, 01 đề tài mở mới và 06 đề tài cấp cơ sở; 08 nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản.

Trong 6 tháng đầu năm 2015 vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, Trung tâm đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, hoàn thành kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015.

Đặc biệt, với mục tiêu tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước để cung cấp nước sinh hoạt, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Trung tâm đã hoàn thành xây dựng Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 602/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2015 giao cho Trung tâm chủ trì xây dựng Dự án số 1 “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”. Khi dự án được hoàn thành, dự kiến sẽ có 1.333 vùng trong cả nước được điều tra, đánh giá về tài nguyên nước.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

So_ket_2015_o_kenh

so_ket_2015_O_Giang

so_ket_2015_toan_canh

(Hồng Nhung – NAWAPI)