Chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa”

IMG_4518Hưởng ứng Chương trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2016 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, Đoàn TNCSHCM Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong Đoàn TNCSHCM Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn TNCSHCM Khối các cơ quan Trung ương chủ trì triển khai Chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa”.

IMG_2519

Chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa” được tổ chức trong khuôn khổ Hội thảo và Triển lãm quốc tế VACI 2016 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguồn nước, môi trường, biển đảo quê hương cũng như tìm kiếm, ứng dụng những giải pháp hữu ích đảm bảo nguồn nước ăn uống sinh hoạt của quân và dân trên đảo Trường Sa.

IMG_7807

IMG_7805

Một số hoạt động chính của Chương trình như: Triển lãm ảnh “Nước với Trường Sa” với gần trăm bức ảnh phản ánh chân thực về cuộc sống của quân và dân trên đảo, Triển lãm trưng bày tập bản đồ cổ về Trường Sa cùng nhiều ấn phẩm tuyên truyền với chủ đề “Nguồn nước và Trường Sa”. Chương trình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng.

IMG_7808

IMG_4522

Thông qua Chương trình, Đoàn TNCSHCM Trung tâm đã góp phần tuyên truyền về biển đảo quê hương tới bạn bè quốc tế, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước và tìm kiếm giải pháp đem lại nguồn nước sạch cho quân và dân trên đảo.

Một số ảnh tại Triển lãm ảnh “Nước với Trường Sa”:

Hoa_Ngc_Anh_3Minh_12

Minh_7Minh_13

Dong_Anh___Anh_6

(Hồng Nhung – NAWAPI)