“Cần tập trung nhấn mạnh công tác Quy hoạch và toàn diện trong công tác Điều tra tài nguyên nước”

DSC_7704Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được tổ chức sáng nay, ngày 15 tháng 01 năm 2014. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Vụ, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Tống Ngọc Thanh, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Nguyễn Chí Công cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, lãnh đạo các phòng ban, cán bộ – viên chức của Trung tâm QH&ĐTTNNQG và đại diện các đơn vị báo chí, truyền thông cùng tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Trung tâm trong năm 2013. Năm vừa qua, Trung tâm đã vươn lên với một sức sống mới. Để phát huy hơn nữa các thành tích đã đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đề nghị, trong năm 2014, Trung tâm cần phát huy các thế mạnh để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản được đề ra, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ kế hoạch Bộ TN&MT giao. Trung tâm cần đẩy mạnh hơn nữa, bám sát hơn nữa trong công tác tuyên truyền, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về nội dung cảnh báo tài nguyên nước; đồng thời cần tập trung nhấn mạnh công tác Quy hoạch và toàn diện trong công tác Điều tra tài nguyên nước.

DSC_7713

Trước đó, tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh trình bày những kết quả Trung tâm đã đạt được thông qua bản Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.  

Có thể nói rằng, năm 2013 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu 05 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm QH&ĐTTNNQG. Năm 2013 vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ cùng sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, Trung tâm đã vượt qua những khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả cao và ngày càng vững vàng trong công tác điều tra, đánh giá và quy hoạch tài nguyên nước, góp phần nâng cao vị thế của Trung tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Đặc biệt, trong năm 2013, Trung tâm đã thực hiện và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng: tập trung mở mới để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn Chính phủ, những dự án trọng tâm, trọng điểm; hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Trung tâm và các đơn vị trực thuộc; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, từng bước phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Trong năm 2013, Trung tâm được giao thực hiện 03 nhiệm vụ Chính phủ: Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” do Trung tâm chủ trì thực hiện, là đề án nằm trong “Chiến lược Quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020” được Chính phủ ban hành; Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam” do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì, Trung tâm phối hợp thực hiện; Đề án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải” do Tổng cục Biển và Hải đảo chủ trì, Trung tâm phối hợp thực hiện. 

Ngoài việc tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, Trung tâm còn tập trung nghiên cứu, đề xuất mở mới 02 nhiệm vụ Chính phủ trong năm 2014 (“Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh” và “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước”); thực hiện 10 đề án, dự án điều tra đánh giá TNN (Dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh toàn quốc”, Dự án“Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”, Dự án “Điều tra đánh giá tài nguyên nước lưu vực các sông biên giới Việt Nam – Lào thuộc lưu vực sông Mã, sông Cả”, Đề án “Lập bản đồ địa chất thủy văn tỉ lệ 1/50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận”, Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng Thủ đô”, Dự án “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 lưu vực sông Lô – Gâm”, Dự án “Điều tra, đánh giá vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”, Dự án “Điều tra đánh giá tài nguyên nước vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long”, Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 vùng Bắc Sông Tiền”, Dự án “Điều tra, xác định dòng chảy tối thiểu trên dòng chính lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”. Các dự án trên đã hoàn thành kế hoạch, chất lượng các nhiệm vụ đảm bảo mục tiêu đề ra); thực hiện 01 nhiệm vụ mở mới năm 2014 dự án chuyên môn cấp Bộ (“Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ (các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình)”); thực hiện 01 dự án chuyển tiếp là “Quy hoạch quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Nhuệ – Đáy”); thực hiện 730 công trình quan trắc nước dưới đất tại 5 vùng (Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng Nam Bộ), quan trắc 07 trạm nước mặt ở miền Trung và Tây Nguyên theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kế hoạch được giao; thực hiện 01 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ( Dự án “Đánh giá tác động của BĐKH đến tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất giải pháp quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu”. Trong năm 2013, Trung tâm đã được Bộ giao dự toán để thi công 02 dự án: “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất giải pháp quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) và đề xuất giải pháp quy hoạch, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu”).

Riêng trong lĩnh vực khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, năm 2013 vừa qua, Trung tâm đã triển khai đúng tiến độ và hiệu quả 04 đề tài chuyển tiếp cấp Bộ, 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mở mới, 04 đề tài cấp cơ sở. Hoàn thiện thuyết minh 06 đề tài khoa học công nghệ mở mới 2014 cấp Bộ, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; đang lập đề cương và trình phê duyệt 06 đề tài cấp cơ sở. Phần lớn các đề tài nói trên đều có khả năng triển khai áp dụng trong thực tế để phục vụ công tác điều tra đánh giá tìm kiếm nguồn nước (đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ đo ảnh điện 3D trong điều tra các thấu kính nước nhạt khu vực ven biển”; đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật thiết kế, thi công các lỗ khoan thăm dò khai thác nước dưới đất”), bổ sung nguồn nước (đề tài “Nghiên cứu mô hình trữ nước mưa bổ sung nhân tạo nước dưới đất các đảo khu vực Đông Bắc”) hay trực tiếp phục vụ việc xây dựng các văn bản, hướng dẫn kỹ thuật trong công tác quy hoạch và điều tra đánh giá tài nguyên nước. Trung tâm đã quản lý, theo dõi sát sao việc triển khai thực hiện các đề tài khoa học công nghệ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm, thường xuyên liên hệ với các đơn vị quản lý của Bộ cũng như các đơn vị trực tiếp thực hiện các đề tài khoa học công nghệ, đảm bảo đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các đề tài khoa học công nghệ đúng tiến độ, đề xuất hỗ trợ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các đề tài khoa học công nghệ.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, công tác Hợp tác quốc tế cũng luôn được chú trọng. Trung tâm tiếp tục triển khai đúng tiến độ thực hiện giai đoạn II dự án “Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra nước ngầm tại các khu đô thị” (IGPVN); phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng dự án IGPVN chuẩn bị công tác mở dự án mới giai đoạn 2015 – 2016; tổ chức thành công Lễ bàn giao kết quả thực hiện dự án IGPVN tại Nam Định cho Sở TN&MT tỉnh Nam Định; tổ chức Hội thảo “Hợp tác về nước vì đô thị bền vững tại Việt Nam”,… Các hoạt động hợp tác quốc tế khác cũng được quan tâm như: phối hợp thực hiện dự án “Phát triển và thực hiện các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng ven biển Việt Nam” (VIETADAPT) do Bộ Ngoại giao Phần Lan tài trợ nhằm tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu” đã được Bộ Ngoại giao Phần Lan và Cục Địa chất Phần Lan phê duyệt; tiếp tục thực hiện 01 đề tài khoa học công nghệ hợp tác với Bỉ từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED); tham dự các Hội thảo do Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức về lĩnh vực tài nguyên nước; đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường 01 dự án hợp tác với Slovakia.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao, các đơn vị trong Trung tâm đã có nhiều cố gắng, tích cực chủ động trong việc tìm kiếm công việc, giữ vững và mở rộng thị trường nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động cũng như tạo nguồn thu cho đơn vị. Xuất phát từ thực tế, cần có tài liệu hướng dẫn chuyên môn, sự thống nhất về nội dung, phương pháp, kỹ thuật thực hiện các nhiệm vụ điều tra, đánh giá, quan trắc và quy hoạch tài nguyên nước, làm căn cứ để quản lý, đặt hàng, giao nhiệm vụ, thẩm định, xét duyệt, tổ chức thực hiện, Trung tâm đã tích cực tham gia, chủ trì xây dựng các Thông tư về lĩnh vực tài nguyên nước. Năm qua, Trung tâm đã xây dựng và trình ban hành 04 Thông tư (Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất; các Thông tư quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ: 1/200.000; 1/100.000; 1/50.000); xây dựng, hoàn thiện và trình Bộ ban hành 08 Thông tư (các Thông tư quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ: 1/200.000, 1/100.000, 1/50.000 và 1/25.000; Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt; Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; Thông tư quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước; Thông tư Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước (thay thế Thông tư liên tịch số 118/2008 /TTLT-BTC-BTNMT ngày 05/12/2008). Đây là nhiệm vụ mới, quy trình xây dựng Thông tư rất chặt chẽ, phải qua rất nhiều bước nên Trung tâm đã tổ chức 12 cuộc hội thảo với sự tham gia của các nhà khoa học, các Vụ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ để lấy ý kiến, hoàn thiện trước khi trình ban hành theo quy định. Có thể nói rằng, tập thể cán bộ, lãnh đạo Trung tâm đã rất cố gắng, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, việc xây dựng, ban hành các Thông tư trên đều đạt yêu cầu, có chất lượng, giúp cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước hiệu quả hơn và phục vụ cho công tác điều tra, đánh giá, quy hoạch, quan trắc, bảo vệ tài nguyên nước.

Ngoài chỉ đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong năm 2013 Trung tâm đã tổ chức các buổi tập huấn và hội thảo chuyên môn cho các đơn vị trực thuộc. Trung tâm đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và trình Bộ các nhiệm vụ mở mới về tài nguyên nước, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ như: Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu trong việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Biển và Hải đảo thực hiện dự án Chính phủ; phối hợp với Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trong tham dự các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệm vụ.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trên, năm vừa qua, tổ chức bộ máy của Trung tâm đã được củng cố và kiện toàn. Trung tâm đã hoàn thành việc rà soát, sửa đổi bổ sung và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1168/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Theo đó, Trung tâm được bổ sung thêm chức năng cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước, bộ máy giúp việc Tổng Giám đốc được đổi tên, cụ thể: các phòng quản lý đổi thành các Ban, thành lập 03 phòng chức năng trong Văn phòng và Ban Kế hoạch – Tài chính; định hướng chiến lược phát triển của Trung tâm; thành lập mới Ban Quan trắc tài nguyên nước để tăng cường hiệu quả công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, phục vụ hiệu quả hơn nữa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Song song với đó, Trung tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng chức năng nhiệm vụ và đã ban hành để thực hiện từ ngày 01/01/2014, theo đó 04 Trung tâm trực thuộc được kiện toàn và xây dựng thành: Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước; Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước; Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước; Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật tài nguyên nước. Các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Trung, Nam đã rà soát, kiện toàn các phòng nghiệp vụ, thành lập mới các phòng chuyên môn về quy hoạch, điều tra TNN mặt, nước dưới đất và quan trắc tài nguyên nước. Đối với cấp đoàn đã rà soát, phân chia rõ địa bàn hoạt động theo hướng bao quát được các khu vực hay lưu vực sông lớn để thực hiện nhiệm vụ. Từ đó tái cơ cấu, sáp nhập và đổi tên các đơn vị để phát triển.

Năm 2013, công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức trong Trung tâm. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn Trung tâm tính đến 31/12/2013 là 966 người, trong đó trình độ đào tạo: Tiến sỹ 10 người (1,04%), Thạc sỹ 53 người (5,49%), Đại học 409 người (42,34%), Cao đẳng 19 người (1,97%), Trung cấp và công nhân các loại 475 người (49,17%). Với mục tiêu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu về quy hoạch và điều tra tài nguyên nước, vững về kiến thức lý luận chính trị, an ninh quốc phòng, Trung tâm đã quan tâm và cử cán bộ có năng lực tham gia dự hội thảo, các khóa đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài; tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn ở trong nước như: bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 2, bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và học cao cấp lý luận chính trị. Công tác chế độ chính sách, lao động, tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động được thực hiện tốt, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công tác văn phòng của Trung tâm đã đảm nhiệm tốt vai trò tham mưu, thông tin, tổng hợp phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Trung tâm.

Năm vừa qua, công tác tuyên truyền đã được Trung tâm đặc biệt chú trọng, những hoạt động của Trung tâm luôn được cập nhập thường xuyên, quảng bá sâu rộng trên trang thông tin điện tử của Trung tâm. Đồng thời, các đơn vị thông tấn, báo chí trong và ngoài ngành đã thường xuyên đưa tin và hình ảnh về các hoạt động của Trung tâm, góp phần tuyên truyền sâu rộng về bề dày của đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên nước, nâng cao hình ảnh của Trung tâm cũng như của ngành về lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Không chỉ tuyên truyền sâu rộng về các lĩnh vực hoạt động, nhiệm vụ được giao, Trung tâm còn đẩy mạnh tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, kết quả các phong trào thi đua, lao động sản xuất, học tập, công tác nhằm động viên toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn Trung tâm hăng hái thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2013.

DSC_7690

DSC_7681

Năm vừa qua, tập thể cán bộ viên chức Trung tâm đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những thành tích đạt được năm 2012; Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam cũng vinh dự được nhận Huân chương Độc lập Hạng ba từ nền tảng bề dày thành tích. Đó không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là nguồn động viên kịp thời dành cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm.

Một năm mới lại bắt đầu, tập thể lãnh đạo, cán bộ – viên chức Trung tâm QH&ĐTTNNQG quyết tâm đoàn kết, phát huy tính năng động sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách đưa Trung tâm vững bước đi lên, ngày càng vững mạnh, phấn đấu là cánh tay nối dài phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển của ngành tài nguyên và môi trường.

cc

DSC_7534

DSC_7564

DSC_7614

DSC_7728

(Hồng Nhung – NAWAPI)