Báo cáo kế hoạch xây dựng mô hình Lưu vực sông Hồng – Thái Bình, Cửu Long

Sáng ngày 13/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch xây dựng mô hình Lưu vực sông Hồng – Thái Bình và Lưu vực sông Cửu Long. Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước; Ban Quy hoạch tài nguyên nước và Trung tâm Cảnh báo Dự báo tài nguyên nước.

Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh                                                        chủ trì cuộc họp.

Mô hình tính toán từ lâu đã là một trong các công cụ quan trọng để MRCS sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá các tác động của dự án nhà máy thủy điện, tình trạng mưa lũ, hạn hán, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, xâm nhập mặn… Bộ công cụ (MRC Toolbox) này bao gồm: mô hình Thủy động lực học, mô hình phân tích thổ nhưỡng, mô hình cân bằng nước, mô hình tổng hợp tài nguyên nước và mô hình xói lở; các công cụ phân tích và cơ sở dữ liệu.

Mỗi một mô hình có điều kiện số liệu đầu vào là khác nhau, yếu tố dự báo là khác nhau, có những mô hình đã đáp ứng được một số yếu tố dự báo về tài nguyên nước, có những mô hình chưa đáp ứng được đầy đủ các yếu tố dự báo tài nguyên nước.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Nguyễn Ngọc Hà cho biết, theo chỉ đạo của Tổng giám đốc thì tổ mô hình đã tập trung cho việc xây dựng mô hình lưu vực sông Hồng- Thái Bình, lưu vực sông Cửu Long, ngoài ra các lưu vực khác cũng đã xây dựng kế hoạch xây dựng mô hình chi tiết. Nội dung chính của báo cáo kế hoạch là xác định nội dung phải làm, phân công cong việc cho ai và hỗ trợ từ các chuyên gia. Mục tiêu từ nay đến 15/11 hệ thống mô hình cơ bản (mô hình Thủy Văn, Thủy lực, Cân bằng nước, mô hình Nước dưới đất Feflow) của lưu vực sông Hồng – Thái Bình, lưu vực sông Cửu Long sẽ được thiết lập và song song với đó thì Trung tâm Dự báo Cảnh báo tài nguyên nước cùng với nhóm mô hình thiết lập hệ thống MO cho Đồng bằng sông Cửu Long, đến ngày 25/12 có 3 bộ mô hình hoàn chỉnh lưu vực sông SêSan, Serpok, Bằng Giang – Kỳ Cùng.

Kết thúc cuộc họp, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh cho biết, mô hình có vai trò rất quan trọng đối với công tác quản lý và quy hoạch tài nguyên nước. Ông đánh giá cao kết quả đã đạt được của tổ mô hình tới thời điểm hiện tại và mong muốn tổ mô hình tích cực cùng nhau tiếp tục xây dựng mô hình cho các lưu vực sông, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

                                              Toàn cảnh cuộc họp.