Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có tân Phó Trưởng ban

IMG_5819Chiều ngày 07 tháng 02 năm 2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG về việc bổ nhiệm ông Thân Văn Đón, Thạc sỹ Thủy văn, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế giữ chức Phó Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm QH&ĐTTNNQG kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2014.

Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo các Phòng, Ban cơ quan Trung tâm.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hằng, Chánh Văn phòng Trung tâm đã thay mặt Lãnh đạo Trung tâm công bố Quyết định số 28/QĐ-TNNQG, ngày 22 tháng 01 năm 2014 về việc bổ nhiệm ông Thân Văn Đón, Thạc sỹ Thủy văn, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế giữ chức Phó Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2014.

Đại diện Lãnh đạo Trung tâm, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đã trao Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho ông Thân Văn Đón.

IMG_5821

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao năng lực và phẩm chất đạo đức của ông Thân Văn Đón. Tổng Giám đốc mong rằng trên cương vị mới ông Thân Văn Đón sẽ phát huy năng lực chuyên môn, đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế ngày càng lớn mạnh. Tổng Giám đốc chúc ông Thân Văn Đón ngày càng găt hái được nhiều thành công.

IMG_5823

Đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm, ông Thân Văn Đón gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm. Ông Thân Văn Đón hứa sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hằng, Chánh Văn phòng Trung tâm đã thay mặt Lãnh đạo Trung tâm công bố 04 Quyết định bổ nhiệm lại Chánh Văn phòng, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất, Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Cùng trong tháng 01 năm 2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ban hành 29 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho cán bộ các đơn vị trực thuộc Trung tâm QH&ĐTTNNQG. Chi tiết xem tại:

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=284

Hồng Nhung (NAWAPI)