Bàn giao các lỗ khoan cung cấp nước sạch tại xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

bangiao_TQ1Ngày 24/9/2018, Trung tâm QH&ĐTTNNQG phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Minh Quang tổ chức bàn giao các lỗ khoan cung cấp nước sạch tại xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tham dự lễ bàn giao có ông Bạch Ngọc Quang – Trưởng ban Điều tra tài nguyên nước, ông Đinh Ngọc Chức – Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, ông Nguyễn Duy Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ TNN cùng đại diện chính quyền UBND xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là kết quả ban đầu khi thực hiện Dự án số 1 “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” do Trung tâm QH&ĐTTNNQG chủ trì thực hiện. Để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chung của dự án, năm 2018, Trung tâm triển khai điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại 09 vùng, trong đó có vùng Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

IMG-0684

Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã giao Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước (một trong bẩy đơn vị trực thuộc Trung tâm) triển khai khảo sát thực địa, đo địa vật lý, khoan thăm dò và kết cấu các lỗ khoan vùng Minh Quang (VCTQ09, VCTQ10, VCTQ11). Các lỗ khoan cung cấp nước sạch được xây dựng tại xã Minh Quang từ đầu năm 2018, đạt lưu lượng từ 1,6 – 1,8l/s (tương đương 138 – 155m3/ngày), có khả năng cung cấp nước cho gần 2000 người, với mức bình quân 80 lít nước/người/ngày.

bangiao_TQ2

Do nhu cầu cấp thiết về sử dụng nguồn nước để ăn uống, sinh hoạt của địa phương, Trung tâm đã tiến hành bàn giao 03 lỗ khoan trên cho UBND xã Minh Quang, Trường Phổ thông dân tộc bán trú và Trạm y tế xã tạm thời sử dụng cho đến khi Trung tâm thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án.

(TTDLTNN)