Đẩy nhanh tiến độ dự án Chống chịu khíu hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL do Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc thực hiện tại 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Hậu Giang

Hợp đồng kinh tế số 01/SP2-CW1/2018/HĐXD/TNNQG-LĐMB Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long thực hiện tại 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Hậu Giang (4.938 mét/22 lỗ khoan) đã được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao cho Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện. Đầu năm 2018, Liên đoàn đã khẩn trương chuẩn bị và quyết định điều động nhiều tổ máy khoan, bơm và nhân vật lực… để triển khai thực hiện từ nửa cuối tháng 3 năm 2018 trong đó có cả những tổ máy hiện đại như YPƂ-3A3.13 vừa được Trung tâm đầu tư cho Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc.

Hiện Liên đoàn đã và đang triển khai thi công tại các cụm lỗ khoan: Cụm Q404 tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú và cụm Q217 tại thị xã Duyên Hải huyện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh.

Tại cụm Q404 tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú- tỉnh Trà Vinh: Cụm này gồm 03 lỗ khoan Q40403Z; Q40403T và Q404020
* Lỗ khoan Q40403Z: Kết thúc chiều sâu khoan 296/290 mét thiết kế
* Lỗ khoan Q40403T: Kết thúc chiều sâu khoan 162/165 mét thiết kế
* Lỗ khoan Q404020: Kết thúc chiều sâu khoan 127/110 mét thiết kế

Các lỗ khoan trên đều đã hoàn thành hạng mục khoan tạo chiều sâu, đo karota; kết cấu ống chống ống lọc theo thiết kế kỹ thuật; Bơm thổi rửa; bơm nước thí nghiệm; đo mực nước hồi phục; Lấy và phân tích mẫu nước các loại (Toàn diện, Vi lượng, Sắt và nhiễm bẩn). 3 lỗ khoan đều đảm bảo đạt yêu cầu thiết kế kỹ thuật của dự án. Các tổ máy kết thúc tại cụm Q404 đang được chuyển đến thi công tại cụm Q209 thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long.

Tại cụm Q217 tại thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh: Cụm này gồm 03 lỗ khoan Q21702T, Q21702Z, Q217070.
* Lỗ khoan Q.217070: Kết thúc chiều sâu khoan 450/450 mét thiết kế.
Đã hoàn thành hạng mục khoan tạo chiều sâu 450 m, đo karota; kết cấu ống chống ống lọc theo thiết kế kỹ thuật. Hiện đang tiến hành bơm thổi rửa làm sạch lỗ khoan. Các lỗ khoan Q21702T, Q21702Z sẽ được thi công ngay sau khi kết thúc thi công lỗ khoan Q217070.

Ngay sau khi nhận được bàn giao mặt bằng từ BQL dự án, Liên đoàn đã hợp đồng với các đối tác cung cấp ống chống, ống lọc theo thiết kế kỹ thuật; chuẩn bị máy móc thiết bị, nhân lực cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thi công dự án. Mặc dù đã đồng loạt triển khai thực hiện tại 2 cụm lỗ khoan nêu trên song tiến độ còn chậm. Tại văn bản số 01/TB-BQLDA ngày 10/5/2018 thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đánh giá tiến độ thực hiện dự án của Liên đoàn còn chậm so với kế hoạch đề ra và Kế hoạch đã đăng ký với Ban QLDA.

Khắc phục những tồn tại trên, Liên đoàn đã đến trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, động viên các tổ đội thi công và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ bằng việc điều động thêm thiết bị và nhân lực; khuyến khích tăng số ca làm việc tại hiện trường; cung cấp đầy đủ tiền, vật tư, vật liệu, nhiên liệu… phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thi đua tăng năng suất lao động nhằm hoàn thành tiến độ và kết thúc công tác khoan ngoài hiện trường ngày 30/11/2018 theo đúng sự chỉ đạo của Trung tâm.

Một số hình ảnh thi công dự án

1 2

Ông Nguyễn Văn Kềnh – Liên đoàn trưởng kiểm tra thi công tại cụm Q217 và Q404 tỉnh Trà Vinh

3 4

Hình ảnh kết cấu ống chống ống lọc tại cụm lỗ khoan Q217 tại thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

5 6 7

Hình ảnh bơm hút nước thí nghiệm tại cụm lỗ khoan Q404 xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

(Theo nwrpi.gov.vn)