Trung tâm Quan trắc và Dự báo TNN tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2013

soket6hang2013Ngày 02 tháng 08 năm 2013, tại hội trường Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước. Tham dự Hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cùng Lãnh đạo các phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế và Văn Phòng.

Bà Nguyễn Thị Hạ Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước đã thay mặt Trung tâm đọc báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013. Trong năm 2013, Trung tâm được giao thực hiện 01 nhiệm vụ Quan trắc Quốc gia tài nguyên nước, 01 đề tài khoa học cấp cơ sở.   Trong 6 tháng đầu năm 2013, tiến độ thực hiện kế hoạch và giải ngân của Trung tâm đạt trên 50% kế hoạch của cả năm, đây là một nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ – công nhân viên chức thuộc Trung tâm.

Trong 6 tháng cuối năm 2013, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ năm 2013 đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ cũng như hoàn thiện, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo của Trung tâm.

Tại Hội nghị, Trung tâm cũng nêu lên các khó khăn, vướng mắc như: nhân lực còn thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đánh giá cao các kết quả mà Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước đã đạt được. Phó giám đốc cũng chỉ đạo Trung tâm cần phải nhanh chóng đẩy mạnh và cải tiến nội dung các bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước. Xây dựng  chiến lược phát triển Trung tâm, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo của Trung tâm.

Theo cwrmf.gov.vn