Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức

Ngày 10/11/2015, Trung tâm Dữ liệu QH&ĐTTNN đã tổ chức họp công bố và trao Quyết định của Tổng Giám đốc Trung Tâm QH&ĐTTNNQG về việc bổ nhiệm ông Bùi Văn Toan, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dữ liệu giữ chức Trưởng phòng Dữ liệu; ông Nguyễn Thế Chuyên, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dự án giữ chức Trưởng phòng Dự án, Trung tâm Dữ liệu QH&ĐTTNN kể từ ngày 03/11/2015.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Khánh Linh, Chánh Văn phòng, Trung tâm Dữ liệu QH&ĐTTNN đã thay mặt Lãnh đạo Trung tâm công bố Quyết định số 238/QĐ-TNNQG ngày 03 tháng 11 năm 2015 về việc bổ nhiệm ông Bùi Văn Toan, Thạc sĩ Địa chất thuỷ văn, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dữ liệu giữ chức Trưởng phòng Dữ liệu và ông Nguyễn Thế Chuyên, Thạc sĩ Địa chất thuỷ văn, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dự án giữ chức Trưởng phòng Dự án của Trung tâm Dữ liệu QH&ĐTTNN kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2015.

Pansy13

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Lê Văn Đức đánh giá cao năng lực và phẩm chất đạo đức của ông Bùi Văn Toan và ông Nguyễn Thế Chuyên. Giám đốc mong rằng trên cương vị mới hai ông sẽ phát huy năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Trung tâm Dữ liệu QH&ĐTTNN ngày càng lớn mạnh. Giám đốc chúc hai ông ngày càng gặt hái được nhiều thành công.

Pansy14

Đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm, ông Bùi Văn Toan và ông Nguyễn Thế Chuyên gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm. Các ông hứa sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm.

(Trung tâm Dữ liệu QH&ĐTTNN)