Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã từng bước khẳng định sự trưởng thành, phát triển

up_TK_CLBVTNNLà một trong bốn Trung tâm trực thuộc của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, trải qua quá trình kiện toàn bộ máy, thay đổi chức năng nhiệm vụ và tên gọi, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã từng bước khẳng định sự trưởng thành, phát triển.

Năm 2014, Trung tâm Chât lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, tăng mức thu nhập bình quân của cán bộ, viên chức và người lao động lên 50% so với năm trước. Để có được thành tích đáng khen ngợi đó là từ sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết của tập thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm và đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Tống Ngọc Thanh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả, nỗ lực cố gắng mà tập thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã đạt được trong năm vừa qua.

Đồng chí Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chỉ đạo trong năm 2015, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cần nhanh chóng kiện toàn, ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng và ban hành chức năng nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng sáng tạo đề án xác định vị trí việc làm như kim chỉ nan phục vụ cho công tác tổ chức cán bộ để từng bước xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

(Hồng Nhung – NAWAPI)