Tiến độ thi công dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” của Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc

Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại quyết định số 3286/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2015.

Mục tiêu của Dự án nhằm tìm được các nguồn nước dưới đất, xác định trữ lượng, chất lượng và lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tại 426 vùng núi cao, khan hiếm nước trên địa bàn 41 tỉnh trên toàn quốc; đồng thời xác định được khu vực có triển vọng, vị trí các công trình khai thác nước dưới đất, các lỗ khoan khai thác có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác bền vững

Năm 2017, Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam đã triển khai điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại 9 vùng: Quốc Toản, Ngọc Động, Lương Thông, Đa Thông thuộc tỉnh Cao Bằng; Thạch Hóa, Phúc Trạch, Trung Hóa thuộc tỉnh Quảng Bình và Linh Thượng và Hướng Phùng thuộc tỉnh Quảng Trị

bai126_1_3a

Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Bắc Nguyễn Văn Kềnh và cán bộ Liên đoàn kiểm tra thực địa tại vùng Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị) 

Để triển khai thực hiện đề án được Trung tâm giao, ngay từ đầu năm kế hoạch Liên đoàn đã tiến hành xây dựng quy trình kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ như: Xây dựng báo cáo chuẩn bị; Thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu; Giải đoán ảnh viễn thám; Điều tra, khảo sát chi tiết để tìm kiếm, phát hiện các khu vực có triển vọng cung cấp nguồn nước dưới đất; Khảo sát đo địa vật lý; Lập báo cáo kết quả công tác khảo sát thực địa xác định các vị trí có triển vọng để đặt các công trình khoan…

Công tác khoan xác định địa tầng địa chất, đo karota lỗ khoan, kết cấu ống chống, ống lọc các giếng khoan; bơm hút nước thí nghiệm để đánh giá được trữ lượng, chất lượng nước dưới đất và đảm bảo cho việc khai dẫn lẫy nước phục vụ nhân dân tại các vùng điều tra được Liên đoàn đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

bai126_2_3a

Đoàn công tác Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thăm và kiểm tra thi công tại vùng Ngọc Động (huyện Thông Nông). Ảnh: Đào Dũng

Tính đến hết tháng 7 năm 2017, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã hoàn thành thi công 21/25 lỗ khoan trên 9 vùng thuộc kế hoạch năm 2017 với hiệu suất 18/21 lỗ khoan gặp nước với lưu lượng sơ bộ xác định từ 1-7,8 lít/giây. Công tác đánh giá trữ lượng, chất lượng nước dưới đất tại các giếng khoan đang được tiến hành. Hiện còn vùng Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang gặp khó khăn trong việc điều tra tìm kiếm nguồn nước. Tại đây, Liên đoàn đã tiến hành thi công 04 lỗ khoan trong đó chỉ có 01 lỗ khoan gặp nước. Biết trước được thực tế khó khăn nên đích thân đồng chí Liên đoàn trưởng và các cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm của Liên đoàn đã nhiều lần đến tận thực địa để cùng với cán bộ kỹ thuật của các đơn vị khảo sát, lên các phương án lựa chọn khả thi nhất cho việc điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng này với quyết tâm mở rộng diện tích vùng điều tra và vận dụng hết các nguồn tài liệu hiện có, các giải pháp kỹ thuật…tìm cho được nguồn nước phục vụ cho đồng bào vùng cao, vùng khan hiếm nước.